Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 13. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

1. Статус західноукраїнських земель.

2. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.

3. Суспільно-політичне життя українців Галичини, Буковини та Закарпаття.

Методичні вказівки:

Виклад змісту першого питання варто розпочати із характеристики політико-правового становища Галичини, Буковини та Закарпаття напередодні та після розпаду Австро-Угорської імперії. Обов’язково в своїй роботі зазначте, чому західноукраїнські землі після розпаду “клаптикової” монархії не отримали незалежності?

Після цього, на основі порівняльного аналізу, Ви переходите до розкриття політико-правового статусу етнічних українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини в 1920 - 1930-х рр.

Роботу над другим питанням розпочніть із висвітлення особливостей соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у 1920-ті рр., при цьому не забуваючи робити наголос на різному соціально-економічному становищі українців, які проживали в Польщі, Румунії та Чехословаччині. Зазначте, чому і чим воно відрізнялося?

У контексті розгляду даної проблеми певну увагу необхідно приділити розвитку соціально-економічного життя в Галичині, на Буковині та Закарпатті у роки світової економічної кризи 1929 - 1933 рр. та періоду назрівання світового воєнного конфлікту, де Ви обов’язково зазначаєте про зростання масового безробіття, відсутність соціального захисту українського населення та посилення на цій основі страйкової боротьби трудящих у містах і селах.

Готуючи відповідь на третє питання, студенту, в першу чергу, необхідно приділити увагу такій проблемі, як національне пригноблення українського населення (утиски по відношенню до української культури, мови, традицій і побуту, до всього того, що було пов’язано з українським національним життям).

Продовжуючи розкривати зміст цього питання, слід зосередитись на наслідках такої національної політики (посилення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях).

Студент повинен логічно підійти до аналізу кількості, характеру і діяльності політичних партій, що були в Західній Україні, коротко спинитися на характеристиці таких, як Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), Організація українських націоналістів (ОУН), Комуністична партія Західної України (КПЗУ), соціалістичні і кооперативні рухи, різні молодіжні та спортивні організації.

І ще одна проблема, якій варто приділити увагу, - це розвиток суспільно-політичних рухів на Галичині, в Буковині та Закарпатті напередодні Другої світової війни. Проаналізуйте головні напрямки, ключові тенденції та основні етапи їх діяльності.