Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 12. Колективізація сільського господарства в УСРР

1. Перехід до суцільної колективізації.

2. Ліквідація заможних господарств та їх членів як класу.

3. Колгоспи в радянській системі у роки 2-ї та 3-ї п’ятирічок.

Методичні вказівки:

Опрацьовуючи матеріал до першого питання, студенту необхідно перш за все усвідомити той факт, що багатомільйонна маса сільського населення України з кінця 1920-х до середини 1930-х рр. була примусово переведена на шлях колгоспного господарювання, не маючи у переважній більшості ні бажання, ні навичок, ні досвіду його ведення.

Розкривати зміст цього питання доцільно з передумов та причин переходу до суцільної колективізації в українському селі.

Далі Ви зазначаєте мету та основні методи її впровадження в УСРР.

Не оминіть своєю увагою і таку проблему, як “перегини” у колективізації, розкрийте її вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Крім того, зазначте перші результати суцільної колективізації в Україні. Відповідь на друге питання слід розпочати з визначення мети партійно-державного керівництва в справі нищення заможного селянства.

Далі Вам потрібно розкрити суть процесу розкуркулення в Україні, обов’язково вказавши на всі ті методи, які застосовувала радянська влада в боротьбі проти “політично неблагонадійних” селян.

Наступне, про що студент зазначає в своїй роботі, - це про реакцію українського селянства на спробу партійно-радянського керівництва запровадити примусову колективізацію. Мова йде про селянський рух опору.

Ще однією важливою складовою проблеми залишаються наслідки розкуркулення.

У третьому питанні Вам слід акцентувати увагу на визначенні необхідності для радянської влади у роки другої п’ятирічки дещо змінити свою політику відносно українського села. Зазначте всі ті обставини, які спонукали її до цього кроку.

Після цього студент переходить до розкриття змісту всіх тих нововведень, які були запроваджені в сільськогосподарському виробництві в роки другої та третьої п’ятирічок, не забуваючи позначити їх результати.