Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 11. Проведення політики індустріалізації в УСРР

1. Політика індустріалізації: теоретичний аспект.

2. Перехід до форсованої індустріалізації.

3. Об’єктивна необхідність модернізації промисловості для України.

Методичні вказівки:

У першому питанні студенту насамперед потрібно з’ясувати причини запровадження політики індустріалізації в Україні. Доцільним було б дати пояснення стосовно закономірності з точки зору майбутнього прогресу зосередження головної уваги на важкій промисловості. Далі Вам необхідно зазначити про шляхи технічної реконструкції народного господарства України, джерела нагромадження основних засобів для модернізації насамперед машин, устаткування та технологічних процесів.

На конкретних прикладах студенту потрібно буде проілюструвати розгортання будівництва нових і реконструкцію існуючих на той час підприємств. Мова в першу чергу йде про історію будівництва таких великих промислових підприємств, як “Азовсталь”, “Запоріжсталь” та реконструкцію Луганського паровозобудівного заводу.

На початку другого питання необхідно розкрити передумови, які сприяли впровадженню курсу на форсовану “побудову соціалізму в окремо взятій країні”, іншими словами, прискорену індустріалізацію.

Розгляд проблеми доцільно продовжити з’ясуванням визначальних чинників для партійно-державного керівництва у справі відмови від непу і визнання форсування соціалістичних перетворень правильним і необхідним, а адміністративні заходи і методи - найефективнішими для їх здійснення.

Третє питання доцільно присвятити реальним підсумкам процесу модернізації промисловості в Україні у міжвоєнний період. Його варто розпочати з детальної характеристики негативних наслідків політики індустріалізації для Україні, неодмінно зазначте не тільки їх сутність, а й причини неминучої появи. Після цього, студенту варто було б приділити увагу досягненням українського промислового виробництва в роки довоєнних п’ятирічок.