Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 10. УСРР в умовах нової економічної політики

1. Україна наприкінці 1920 - на початку 1921 рр.

2. Запровадження нової економічної політики.

3. Особливості непу в УСРР.

Методичні вказівки:

Розкриваючи перше питання, студент повинен вказати на надзвичайно складне соціально-економічне становище України на початку 1920-х рр., обов’язково наголосіть на негативному впливі воєнної інтервенції та громадянської війни на економічне життя країни.

Далі потрібно охарактеризувати участь Української СРР у міжнародних відносинах початку 1920-х рр. Поясніть, чому союзне керівництво допускало міжнародну діяльність України?

Наступне про що варто було б написати, так це про спробу більшовиків продовжити політику “воєнного комунізму” в мирний час. Зазначте, до яких наслідків це призвело?

Крім того, приділіть увагу створенню плану ГОЕЛРО, особливо його завданням. З’ясувати, яке місце в його реалізації посідала Україна?

Роботу над змістом другого питання варто розпочати з глибокого аналізу причин переходу до нової економічної політики в СРСР. Далі студенту необхідно не тільки розкрити зміст непу, його завдання та наслідки, але й пояснити, чому саме під час нової економічної політики Україна спромоглась вийти зі стану хаосу та розрухи?

Розгляд питання доцільно продовжити інформацією про гостру боротьбу між прибічниками та супротивниками нововведень, зазначивши причини, суть та наслідки цього конфлікту.

У третьому питанні Вам необхідно на основі нормативних актів та документальних матеріалів розкрити загальні принципи та перспективи господарської політики і соціального будівництва в Україні на основі непу.

Продовжуючи розкривати зміст цього питання, слід показати економічну політику центральної влади щодо України в цілому та селянства зокрема.