Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 9. Друга спроба реалізації більшовицької політики в Україні

1. Україна в стратегічних планах РКП(б).

2. Формування радянської державної системи. III Всеукраїнський з’їзд рад. Конституція УСРР 1919 р.

3. Соціально-економічна політика: теорія та практика.

Методичні вказівки:

Перше питання Ви розпочинаєте з характеристики основних напрямків політики РКП(б) щодо України. Особливу увагу необхідно приділити резолюції “Про радянську владу в Україні”.

Неодмінно зазначте у своїй роботі про скасування Раднаркомом РСФРР умов Брестського миру і видання директиви про надання військової допомоги “трудящим України”; створення української повстанської дивізії, Укрреввійськради та Тимчасового робітничо-селянського уряду України; Маніфест про відновлення радянської влади в Україні; початок наступу 1-ї та 2-ї повстанських дивізій в Україні під загальним командуванням В. Антонова-Овсієнка; захоплення м. Харкова; проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки; офіційне оголошення Директорією війни РСФРР; вступ більшовицьких військ у м. Київ; спробу Директорії УНР домовитись з країнами Антанти; політичну та соціальну кризи в державі.

Відповідь на друге питання необхідно розпочати з аналізу діяльності Тимчасового робітничо-селянського уряду України.

Важливою складовою цього питання залишається створення Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Обов’язково напишіть про Декларацію від 25 січня 1919 р. З’ясуйте, яку мету ставив перед собою радянський уряд? Чи можна говорити про інтеграцію України в більшовицьку політичну систему? Чим була викликана урядова криза та чи вдалось її подолати?

Далі Ви зазначаєте про III Всеукраїнський з’їзд рад; першу радянську Конституцію УСРР; систему державного устрою України; вищі органи влади в країні; владні повноваження рад; місцеві органи; виборчі права громадян; Декларацію прав і обов’язків трудящого й експлуатованого народу; надзвичайні комісії; централізацію й уніфікацію основних структурних елементів державотворення.

Переходячи до розгляду третього питання, доцільно спинитися перш за все на аналізі причин кризових явищ в українській економіці.

Особливу увагу приділіть більшовицьким методам керівництва, зазначте про перенесення в Україну російськими більшовиками власного досвіду розв’язання економічних і соціальних проблем.

Далі, чому студенту варто приділити увагу, - це Ленінській концепції побудови комунізму в окремо взятій країні (політика “воєнного комунізму”). З’ясуйте, як відповідна доктрина втілювалась в УСРР?

Наступна інформація, яка повинна бути присутня у вашій роботі, - це реакція різних верств українського суспільства на соціально-економічні заходи більшовиків. Поясніть, чому більшовики в основу управління та командування поклали гасло “найсуворіше начало єдності і суворого управління”? Зазначте про можливість альтернативи.