Український історичний журнал - липень - серпень - 2013

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ ст. У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ ЗАКОРДОННОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ»

Проголошення незалежності України обумовило активізацію досліджень історії українського народу. Це пожвавлення характеризує не тільки вітчизняну історіографію — небувалий інтерес до історії України виник і з боку іноземних фахівців. Водночас напрацювання закордонних учених не завжди потрапляють у поле зору українських істориків. Одним зі способів краще ознайомитися з доробком колеґ і стала проведена 23—24 травня поточного року міжнародна наукова конференція, що відбулася у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (Миколаїв). Співорганізаторами заходу стали академічні Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського й Південно-Східний науковий інститут (Перемишль, Польща). Потужний потенціал цих інституцій та власні наукові кадри (у ЧДУ імені Петра Могили працює 7 докторів історичних наук) дозволив провести цей вагомий науковий захід. До участі в роботі конференції зголосилися науковці з нашої країни, а також США, Росії, Польщі. Надані учасниками статті опубліковано у фахових наукових збірниках: «Історичний архів» (вип.11) та «Чорноморський літопис» (вип.7).

Науковий потенціал сусідньої Республіки Польща представили колеґи з Торунського університету імені Миколая Коперника, Ченстоховської академії імені Яна Длуґоша, приватного вишу з Седльце. Напрацювання вчених Сполучених Штатів Америки представила Н.Мерфі. Достатньо репрезентабельним виявилося представництво нашої держави. На захід прибули науковці зі Львова, Рівного, Вінниці, Києва, Харкова, Кривого Рога, Дніпропетровська, Черкас.

Роботу конференції відкрив доктор технічних наук, професор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили Л.Клименко. Із вітальним словом до учасників звернулися організатор конференції доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ імені Петра Могили Є.Сінкевич і заступник директора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України О.Маврін.

На пленарному та секційних засіданнях було виголошено концептуально важливі доповіді. Виступ М.Ніти (Ченстохова) присвячувався відображенню польсько-українських відносин ХХ ст. у підручниках з історії для середніх шкіл Польщі. Н.Романець (Кривий Ріг) зосередила увагу на висвітленні закордонною історіографією репресивної політики радянської влади в українському селі (1928—1933 рр.). М.Кротофіль (Торунь) доповів про висвітлення на шпальтах польських газет українсько-російського конфлікту з приводу поділу Чорноморського флоту в 1991—1997 рр. М.Казік(Ченстохова) зосередила увагу на польському історичному письменстві стосовно польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. С.Конюхов (Львів) зважив на проблему висвітлення діяльності українських націоналістів у 1939—1945 рр. у сучасних польських підручниках. Н.Мерфі (Маґнолія, Арканзас, США) доповіла про джерельну базу української діаспори США. Н.Моравець(Ченстохова) зупинився на історії Львівського псевдособору 1946 р. Т.Сроґош (Ченстохова) висвітлив питання львівського лікарського наукового середовища 1918-1946 рр. Ю.Котляр (Миколаїв) акцентував увагу на історії українського селянства 1917-1929 рр. у творах закордонних дослідників. О.Нікілєв (Дніпропетровськ) зосередився на відображенні в російських архівах процесу формування інтеліґенції українського села в 1940-1960-х рр., а А.Смолінський (Торунь) розкрив палітру польськомовних публікацій на тему Голодомору в Україні.

Цікаві за змістом і проблематикою повідомлення представили О.Гайдай (Миколаїв), А.Кудінова (Київ), Ю.Кудінов (Вінниця), Н.Шевченко (Миколаїв), С.Шишела (Київ), Г.Висоцька (Миколаїв), А.Ґоцловський (Варшава), М.Зелінський (Миколаїв), А.Кучеренко (Херсон), В.Лазуренко (Черкаси), Я.Нагрибельний (Херсон), С.Нікітенко (Херсон), І.Робак (Харків), Г.Демочко (Харків), А.Ткачук (Херсон), А.Чарнецька-Габерко (Ченстохова),О.Якимчук (Рівне), Г.Перший (Дніпропетровськ).