Науково-методичний журнал - Січень 2013

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОБОТИ З  ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

У роботі з обдарованими дітьми потрібно дбати про відповідну змістову наповненість занять, орієнтуватись на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Така робота під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття, на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, що їх можуть отримати учні, виконуючи додаткові завдання в той самий час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу опрацювання навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їхнім навчанням повинен сприяти поглибленому вивченню, систематизації, класифікації навчального матеріалу, перенесенню знань у нові ситуації, розвитку творчих елементів у їх навчанні.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Неабияку роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей відіграє Мала академія наук України, її територіальні відділення.

Можна виокремити кілька основних напрямів у роботі з обдарованими учнями. Передусім це надання їм можливості виконувати більше навчальних завдань. При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи (щоб запобігти перевантаженню).

Збільшення кількості завдань має поєднуватися з обов’язковим підвищенням їх складності. Це сприятиме інтелектуальному розвиткові, стане ефективним засобом формування здібностей обдарованої дитини. Провідним принципом організації та змісту навчання є його диференціація як за ступенем навчання, так і за вибором учнями предметів поглибленого вивчення.

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають: олімпіади; конкурси - захисти науково-дослідницьких робіт; конкурси знавців; інтелектуальні марафони; КВК; вікторини; змагання; ігри тощо.

Правила управління успіхом на уроці

1. Якщо після закінчення уроку в учня не з’явилися запитання, які хотілося б обговорити чи бажання посперечатися з приводу якогось з них, пошукати рішення, то це означає, що урок, можливо, і був корисним, але залишив дітей байдужими до того, що на ньому відбувалося.

2. Необґрунтована похвала, гіпертрофовані компліменти, випадкові оцінки нівелюють відчуття успіху. Водночас потрібно вміти бачити реальні зміни, реальні зрушення й достоїнства дітей, якими б малими вони не були, і вчасно підтримати учня.

3. Успіх починається з визнання дітьми права вчителя вчити. Авторитет, особистість учителя, його різноманітні достоїнства й інтереси є запорукою успіху учнів.

4. Психологічний клімат, обстановка життєрадісності, ефективна організація діяльності учнів на уроці, розумне поєднання репродуктивних і творчих методів.

5. Використання вчителем елементів незвичності, романтичності, уміння його зацікавити учнів відіграють важливу роль у навчальному процесі.

6. Учитель повинен любити дітей. Не можна надавати перевагу спілкуванню з одними дітьми і не звертати уваги на інших.

7. Учитель повинен добре знати і весь клас, і кожного учня окремо. Він мусить багато знати про дітей, щоб у потрібну хвилину зуміти їм допомогти.

8. Початок уроку є тим моментом, від якого значною мірою залежить успіх усього уроку.

9. 80 % навчального успіху дітей залежить від уміння вчителя визначати для них домашні завдання.

Проблема полягає в тому, що діти й дорослі розмовляють «різними мовами», тобто вкладають різний зміст у слова. І якщо домашні завдання даються без докладного пояснення способу їх виконання, того, що вимагає вчитель, нерідко це змушує учнів відмовитися від виконання домашніх завдань взагалі. Домашні завдання мають бути цікавими, творчими, а то й практично-орієнтованими, оригінальними, доступними, різнорівневими, цікавими за формою, такими, що враховують здібності та особливості дітей.

10. Поряд із цифровою розгорнута текстова оцінка відіграє виняткову роль у стимулюванні навчальної діяльності дитини.

11. Ступінь захопленості учнів предметом виражається в їхньому бажанні й готовності займатися ним після уроків.

12. Учитель повинен залучати учнів у колективну пізнавальну діяльність.

Одним з поширених видів роботи з обдарованими дітьми є кросворд, їм подобається його розгадувати, починаючи з початкової школи.

Кросворд (англ. crossword - перетин слів) - поширена в світі гра зі словами. Є багато періодичних видань, які спеціалізуються на кросвордах.

Кросворди стали популярними в середині 1920-х років. Є кілька версій з приводу того, як вони з’явились. Їх прототипи були відомі в XIX ст. Батьківщиною кросвордів вважають себе Італія, Великобританія, США і ПАР.

Перший сучасний кросворд (під назвою «Word-cross») був створений Артуром Уїнном і опублікований у недільному номері газети «New York World» 21 грудня 1913 р. Перший кросворд російською мовою складений письменником В. Набоковим і опублікований у додатку «Наш світ» до газети «Руль» у лютому 1925 р. у Берліні. Вважається, що в СРСР вперше кросворд з’явився в журналі «Огонёк» у 1929 р.

У Плутарха читаємо: «Розум дитини - не посудина, яку слід заповнити, а смолоскип, який треба запалити». Не насиченням дитячої свідомості великою кількістю фактів і теоретичних відомостей досягається справжня мета навчання і виховання, а завдяки задоволенню внутрішнього прагнення учня вирости до рівня особистості, відчути невимовну радість пізнання і творчості.

На уроках історії, щоб зацікавити дітей, було впроваджено розв’язування кросвордів. І дітям це сподобалось, і вони пішли далі, почали самі їх складати. Звичайно, рівень різний, алеголовне, що складання кросвордів не залишило поза увагою жодного учня.

Технологія роботи з кросвордами застосовується під час виконання домашніх завдань, на узагальнюючих уроках з тем, а також для тематичного оцінювання. Слід зазначити, що кращі кросворди використовуються в навчальному процесі інших класів, тобто вони залишаються в «спадок» молодшим.

Китай у давнину

По вертикалі

По горизонталі

1. Що навчились робити китайці з кори дерев та бамбука?

2. Що підтримує сили хворого?

3. Хто мав можливість навчатися?

5. Прилад, винайдений у далекій мандрівці.

4. Сім’я, що вела завойовницькі війни.

6. Для тимчасового користування землею потрібно було її ....

5. Країна, що розкинулась неподалік від Північно-Східної Індії.

8. Учений, який вивчав історію Китаю.

7. Брати, які загинули в боротьбі.

9. З чого виготовлялись дощечки, на яких писали китайці?

Індія

 

По вертикалі

По горизонталі

1. Індійська поема, в якій розповідається про поневіряння і

2. Групи людей з чітко визначеними правами й

подвиги царевича Рами.

обов’язками.

3. Жрець в Індії.

3. Хто створив касти?

5. Річка в Західній Індії.

4. Вожді племен.

7. Хто зображений на гербу Індії?

6. Порожнеча.

8. Річка на сході Індії.

9. Півострів, на якому розташована Індія.

10. Ім’я дружини царевича Рами.

11. Непролазні зарості дерев і кущів.

12. Острів, на якому цар демонів тримав дружину царевича Рами.

Релігія стародавніх греків

 

По вертикалі

По горизонталі

1. Бог часу.

3. Богиня скотарства.

2. Богиня домашнього добробуту.

5. Бог світла і мистецтва.

4. Богиня кохання.

7. Богиня шлюбу.

6. Бог моря і води.

9. Бог торгівлі.

8. Покровитель ковалів.

10. Богиня Землі.

11. Повелитель вітрів.

13. Бог блискавки і грому.

12. Богиня родючості.

15. Бог Сонця.

14. Лісові боги.

16. Бог вогню.

17. Найвища гора Греції.

18. Володар підземного царства.

20. Богиня джерел.

19. Бог смерті.

23. Бог війни.

21. Богиня справедливості і миру.

24. Бог виноробства.

Відповіді на кросворди:

Китай у давнину

По вертикалі: 1. Папір. 2. Чиновники. 4. Хань. 5. Китай. 7. Чжань.

По горизонталі: 2. Чай. 5. Компас. 6. Орендувати. 8. Цянь. 9. Бамбук.

Індія

По вертикалі: 1. Рамаяна. 3. Брахмани. 5. Інд. 7. Леви. 8. Ганг. 10. Сіта.

По горизонталі: 2. Касти. 3. Брахма. 4. Раджі. 6. Нуль. 9. Індостан. 11. Джунглі. 12. Ланка.

Релігія стародавніх греків

По вертикалі: 1. Крон. 2. Гестія. 4. Афродіта. 6. Посейдон. 8. Гефест. 11. Еол. 12. Деметра. 14. Сатири. 17. Олімпія. 20. Німфа. 23. Арес.

По горизонталі: 3. Артеміда. 5. Аполлон. 7. Гера. 9. Гермес. 10. Гея. 13. Зевс. 15. Геліос. 1б. Прометей. 8. Аїд. 19. Танат. 21. Афіна. 24. Діоніс.