Науково-методичний журнал - Січень 2013

УРОК НА ТЕМУ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.»

Мета уроку: повторити та узагальнити знання учнів про передумови, причини і суспільно-політичні наслідки Люблінської унії для українських земель, про виникнення козацтва і Запорозької Січі; розвивати в учнів інтерес до історичних подій; сформувати вміння працювати з картою, історичними репродукціями, термінологічним апаратом; сприяти патріотичному та естетичному вихованню учнів.

Тип уроку: повторювально-узагальнювальний.

Форма уроку: урок-гра «Українські землі в XVI ст.».

Обладнання: комп’ютер, SMART-дошка, історична карта, підручник.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку (5-7 хв).

Урок узагальнення є підсумком участі учнів у різних формах роботи на уроці, спрямованих на опанування інтелектуальних і практичних умінь і навичок, передбачених шкільною програмою. Вдаючись до повторення і перевірки вивченого матеріалу, вчитель, за наявності часу, може також подати нові факти, які засвояться учнями достатньо легко, оскільки вони доповнять уже сформовану систему знань. Нестандартний підхід до проведення такого типу уроків дає змогу досягти поставлених завдань.

Незвичайність такого уроку в тому, що він проходить у формі змагання команд. На попередньому уроці учнів було розподілено на команди, які мали підготуватись до гри: створити емблему, придумати назву і девіз команди. На початку уроку учні займають свої місця, а вчитель пояснює їм правила. Адже досягти гарних результатів під час гри можна лише за умови, якщо всі учасники добре знають правила й дотримуються їх.

Командам пропонуються завдання, які містяться на SMART-дошці.

1. Завдання розміщені за принципом складності.

2. Урок проводиться з участю ведучого (учителя), який визначає правильність відповідей.

3. Капітани можуть виставляти оцінки членам своїх команд за активність на уроці, які потім погоджуються з учителем.

4. Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

5. Завершити організаційний момент варто попередженням, що підготовка відповідей кожною командою має тривати не більше хвилини, тобто передбачаються короткі, лаконічні відповіді.

ІІ. Основна частина (30-35 хв).

На дошці в формі презентації PowerPoint з’являється гра у формі запитань із зазначеною кількістю балів за кожну правильну відповідь. Першою відповідає команда, яка отримала це право в міні-конкурсі капітанів. Відповідь може надавати або капітан команди, або вповноважений ним учень. Набрані бали записуються окремо.

Методичні рекомендації щодо роботи з грою Програмне забезпечення

Програма PowerPoint 1997-2003, 2007, 2010 входить до базового пакета Microsoft Office.

Докладна характеристика інформаційно-комунікційних технологій

Для зручної роботи з конспектом перейдіть у режим «Показ слайдів». Для цього на панелі інструментів оберіть відповідну позначку (1) і скористайтеся функцією «З початку».

При цьому з’являється панель керування, за допомогою якої можна переходити на сторінку назад (2), на сторінку вперед (4), є вхід до режиму керування (3) та ін.

Титульна сторінка

Сторінка виконує функцію інтерактивного змісту і дає можливість швидко переходити на сторінку з початком гри.

Перехід між сторінками здійснюється одноразовим натисканням миші на назву відповідного елемента чи доторкуванням до інтерактивної дошки.

Змістова частина

Сторінка містить інтерактивну тематичну таблицю із зазначенням кількості балів, що їх отримає кожна команда за правильно виконане завдання.

Теми:

• Відомі міста.

• Видатні постаті.

• Визначні дати.

• Цікаві події.

• Терміни і поняття.

Методика використання.

Команда обирає завдання і готується до відповіді.

Завдання передбачає надання чіткої відповіді на запитання.

Для відповіді необхідно натиснути на текст, помічений синім гіперактивним посиланням.

У разі неправильної відповіді відкривається сторінка з пояснювальним текстом і відбувається повернення до інтерактивної тематичної таблиці.

Коли надається правильна відповідь на запитання, відкривається сторінка з відповідним текстовим поясненням.

ІІІ. Заключний етап уроку (5 хв).

Учитель підбиває підсумки гри за такою схемою:

— коротко аналізує гру;

— підраховує зароблені командами бали, оголошує переможця, разом з капітанами команд виставляє учням оцінки за роботу на уроці;

— опрацьований і повторений матеріал є основою для підготовки до тематичного оцінювання знань.

IV. Домашнє завдання (2 хв).

Повторити матеріал підручника, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.