ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 4

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Дата відкриття Антарктиди

 • □ А 5 липня 1819 р.
 • □ Б 3 жовтня 1520 р.
 • □ В 12 жовтня 1492 р. і.
 • □ Г 28 січня 1820 р.

2. Територія, яку Геродот називав Скіфією

 • □ А Балканський півострів
 • □ Б Мала Азія
 • □ В Північ Африки
 • □ Г Південь України

3. До метаморфічних порід належать

 • □ А гнейс і мармур
 • □ Б фосфорити й графіт
 • □ В гіпси й боксити
 • □ Г пісок і торф

4. Назву Тихому океану дав

 • □ А Джеймс Кук
 • □ Б Амеріго Веспуччі
 • □ В Пабло Нарвалес
 • □ Г Фернан Магеллан

5. Значні запаси алмазів Африки зосереджено в

 • □ А центральних районах
 • □ Б південних районах
 • □ B північних районах
 • □ Г західних районах

6. Паралель, що має відношення до Австралії

 • □ А екватор
 • □ Б північний тропік
 • □ В південний тропік
 • □ Г південне полярне коло

7. Крим був приєднаний до складу України

 • □ А 1921 р.
 • □ Б 1940 р.
 • □ В 1945 р.
 • □ Г 1954 р.

8. Під час вивчення зміни ґрунтів, рослинного покриву, природних комплексів учені

 • □ А здійснюють експедиційні дослідження
 • □ Б проводять тематичні зустрічі
 • □ B формують електронні підручники
 • □ Г розробляють музейні експозиції

9. Дніпровсько-Донецька западина належить до

 • □ A Східноєвропейської платформи
 • □ Б Скіфської плити
 • □ В Волино-Подільської плити
 • □ Г Середньоземноморського рухливого поясу

10. Умовний знак, яким позначено на карті родовища корисних копалин: Білозерське, Керченське, Криворізьке

 • □ А ▲
 • □ Б ◊
 • □ В ■
 • □ Г □

11. Основний кліматичний пояс, у якому розташована Україна

 • □ А арктичний
 • □ Б субарктичний
 • □ В помірний
 • □ Г субтропічний

12. Найбільше за об’ємом водосховище Дніпровського каскаду

 • □ А Кременчуцьке
 • □ Б Каховське
 • □ В Київське
 • □ Г Канівське

13. Типові ґрунти лісостепу України

 • □ A червоно-бурі
 • □ Б підзолисті
 • □ В чорноземи
 • □ Г каштанові

14. Група країн, які розвивались в умовах командно-адміністративної економічної системи

 • □ А постсоціалістичні країни
 • □ Б країни Європейського Союзу
 • □ В країни Карибського басейну
 • □ Г країни Аравійського півострова

15. Сучасна високорозвинута постіндустріальна держава, яка має давню історію

 • □ А Японія
 • □ Б Київська Русь
 • □ В Франція
 • □ Г США

16. Підприємства, що перебувають у власності місцевих територіальних громад

 • □ А державні підприємства
 • □ Б комунальні підприємства
 • □ B приватні підприємства
 • □ Г підприємства змішаної форми власності

17. Показник, який забезпечує високе місце України в рейтингу країн за індексом людського розвитку

 • □ А тривалість життя населення
 • □ Б рівень освіти населення
 • □ В рівень доходів населення
 • □ Г немає правильної відповіді

18. Країна, яка НЕ є членом ОПЕК

 • □ А ОАЕ
 • □ Б Іран
 • □ В Афганістан
 • □ Г Кувейт

19. Держава, яка посідає перше місце у світі за довжиною залізниць

 • □ А Індія
 • □ Б Китай
 • □ В США
 • □ Г Бангладеш

20. Головний чинник розміщення підприємств текстильної промисловості

 • □ А сировинний
 • □ Б енергетичний
 • □ В споживчий
 • □ Г науково-технічний

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть географічні поняття та їхній зміст

 • 1 азональність
 • 2 висотна поясність
 • 3 широтна зональність
 • 4 довготна зональність
 • □ А поширення будь-якого природного об’єкта або явища поза зв’язком із зональними особливостями певної території
 • □ Б послідовна зміна географічних поясів і природних зон від екватора до полюсів
 • □ В послідовна зміна природних зон зі сходу на захід на материку
 • □ Г закономірна зміна природних компонентів із зміною висоти над рівнем моря
 • □ Д почергова повторювана зміна природних зон за порами року

22. Увідповідніть райони Північної Америки та середньорічні норми опадів у них

 • 1 тихоокеанське узбережжя Канади
 • 2 долина Смерті
 • 3 п-ів Каліфорнія
 • 4 північ Канади
 • □ A 2 000-3 000 мм
 • □ Б 50-100 мм
 • □ В 100-200 мм
 • □ Г 400-450 мм
 • □ Д 800-1 000 мм

23. Увідповідніть географічні науки та напрямки, які вони вивчають

 • 1 географія населення
 • 2 суспільна географія
 • 3 політична географія
 • 4 фізична географія
 • □ А відносини між державами, політичними організаціями
 • □ Б природні компоненти та їх відмінності за територією
 • □ В населення та особливості його діяльності
 • □ Г геопросторова організація суспільства та його складові
 • □ Д проблеми взаємодії людини та природи

24. Увідповідніть області України та їх демографічні характеристики

 • 1 Закарпатська
 • 2 Львівська
 • 3 Донецька
 • 4 Одеська
 • □ А характеризується значною часткою росіян; тут одна з найбільших часток в Україні білорусів та один з найвищих показників смертності в Україні
 • □ Б локалізовані в межах області гагаузи; тут досить значна частка, як для України, єврейського населення
 • □ В одна з двох областей України, де спостерігають позитивний природний приріст; регіон компактного проживання різних націй
 • □ Г в етнічному складі населення багато поляків; висока частка етнічних українців
 • □ Д доволі моноетнічна область України з різким переважанням українців; за останні роки спостерігають тенденцію до позитивного природного приросту

25. Увідповідніть рекреаційні ресурси (курорти) та країни, де вони розташовані

 • 1 Чехія
 • 2 США
 • 3 Франція
 • 4 Болгарія
 • □ A Лазурний берег
 • □ Б Карлові Вари
 • □ В Гавайські острови
 • □ Г Канарські острови
 • □ Д Золоті Піски

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть трьох мореплавців епохи Великих географічних відкриттів

 • 1 Фернан Магеллан
 • 2 Христофор Колумб
 • 3 Амеріго Веспуччі
 • 4 Васко да Гамма
 • 5 Ібн Батута
 • 6 Джеймс Кук
 • 7 Девід Лівінгстон

27. Укажіть три держави Євразії, на території яких поширена зона Тайги

 • 1 Польща
 • 2 Фінляндія
 • 3 Норвегія
 • 4 Данія
 • 5 Росія
 • 6 Литва
 • 7 Білорусь

28. Укажіть три тектонічні структури, які належать до складчастої системи Карпат

 • 1 Карпатська складчаста область
 • 2 Рахівсько-Чивчинські гори
 • 3 Передкарпатський прогин
 • 4 Закарпатський прогин
 • 5 Вулканічний хребет Карпат
 • 6 Карпатська гірська країна
 • 7 Внутрішнє пасмо

29. Укажіть три правильні твердження, які характеризують сучасні особливості машинобудування у світі

 • 1 літакобудування зосереджено у країнах з великими запасами металургійної сировини
 • 2 машинобудування — це найбільша комплексна складова обробної промисловості
 • 3 машинобудування забезпечує технічну оснащеність військового комплексу
 • 4 основним чинником розміщення підприємств електронної промисловості є споживчий
 • 5 у машинобудуванні часто використовується така форма суспільної організації, як кооперування
 • 6 провідними виробниками комп’ютерів у світі є Німеччина, Італія, США
 • 7 верстатобудування орієнтується на висококваліфіковану робочу силу

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «літосфера».

31. Проведіть порівняння тектонічних структур та рівнинних форм рельєфу в межах України.

32. Які риси видобутку кам’яного вугілля у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні?

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Визначте коефіцієнт зволоження, якщо відомо: у місті А випаровуваність становить 357 мм, а річна кількість опадів — 488 мм.

34. Визначте різницю місцевого часу між крайніми західною (22°05' сх. д.) та східною (40°15' сх. д.) географічними точками України.

35. Визначте обсяг виробництва вовняних тканин у Китаї з розрахунку на одну особу, якщо загальний валовий показник виробництва становить 1 150 млн м2 (заокруглити до цілого числа).

Завдання на контурній карті

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що межують з Українським кристалічним щитом.

Відповіді можна знайти тут