ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 8

1. Людина розумна часу пізнього палеоліту

 • ◻ А архантроп
 • ◻ Б кроманьйонець
 • ◻ В неандерталець
 • ◻ Г пітекантроп

2. Князь, за правління якого Київська держава мала кордони, позначені на карті.

 • ◻ А Ігор Старий
 • ◻ Б Олег Віщий
 • ◻ В Святослав Хоробрий
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

3. Прочитайте уривок і вкажіть назву твору, з якого він узятий.

«А коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь, так само, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п’ять мов, — а за се почесть єсть од інших країв. Лінощі ж — усякому лихому мати: що людина вміє — те забуде, а чого ж не вміє — то того не вчиться. А добре поводячись, не лінуйтеся ж ні до чого доброго... Хай не застане вас сонце на постелі».

 • ◻ А «Повість минулих літ» Нестора
 • ◻ Б «Повчання» Володимира Мономаха
 • ◻ В «Слово про Ігорів похід» невідомого автора
 • ◻ Г «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона

4. Суттєва особливість політичного життя Галицького князівства

 • ◻ А великий вплив на управління князівством багатих, збройно й економічно самостійних бояр
 • ◻ Б величезна абсолютна влада галицького князя, що не зважав на жодні політичні сили
 • ◻ В залежність князів від галицьких єпископів, чию волю завжди виконували
 • ◻ Г обмежена влада місцевого князя, найважливіші рішення ухвалювалися на міських вічах

5. Назва зображеної на фото архітектурної споруди

 • ◻ А Верхній замок у Луцьку
 • ◻ Б Кам’янець-Подільська фортеця
 • ◻ В Острозький замок
 • ◻ Г Хотинська фортеця

6. Причини, з яких козаки вирушали в морські походи

 • ◻ А захопити частину території Османської імперії, пограбувати цю багату державу
 • ◻ Б здобути собі майно, визволити з рабства невільників
 • ◻ В налагодити торговельні стосунки з Османською імперією, отримати необхідні товари
 • ◻ Г розгромити Кримське ханство, встановити владу над ним

7. Прочитайте уривок з промови українського шляхтича Лаврентія Деревинського на Варшавському сеймі й укажіть подію, наслідки якої згадано в тексті.

«У великих містах церкви запечатані, церковні маєтки зруйновані, у монастирях замість ченців тримають худобу ...Хіба не гнобленням народу нашого руського є те, що, крім інших міст, робиться у Львові? Хто дотримується грецької віри і не перейшов до унії, той не може 1) жити в місті; 2) міряти ліктем і квартою та бути прийнятим до цеху; не дозволяється проводжати за церковним обрядом тіло померлого містянам і відкрито приходити до хворого з тайнами Божими...»

 • ◻ А Берестейська унія
 • ◻ Б «Ординація війська Запорізького реєстрового»
 • ◻ В Куруківська угода
 • ◻ Г «Статті для заспокоєння руського народу»

8. Ім’я гетьмана, зображеного на іконі «Покрова Богородиці»

 • ◻ А Павло Бут (Павлюк)
 • ◻ Б Михайло Дорошенко
 • ◻ В Петро Сагайдачний
 • ◻ Г Богдан Хмельницький

9. Прочитайте уривок і вкажіть історичну назву регіону, про який ідеться в тексті.

«Адміністративно-територіальний устрій краю був подібним до устрою Гетьманщини, хоч існували й певні відмінності. На цій території сформувалося п ’ять козацьких полків — Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський. Ці полки, як і в Гетьманщині, були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями».

 • ◻ А Запоріжжя
 • ◻ Б Лівобережжя
 • ◻ В Правобережжя
 • ◻ Г Слобожанщина

10. «Літопис Самовидця» Романа Ракушки-Романовського, «Літопис» Григорія Граб’янки, «Літопис» Самійла Величка — це

 • ◻ А впорядковані житія святих козацької доби
 • ◻ Б публіцистичні твори на захист православ’я
 • ◻ В твори про козацьку добу в українській історії
 • ◻ Г церковні морально-повчальні твори

11. Назва зображеного на фото храму

 • ◻ А Андріївська церква в Києві
 • ◻ Б Покровська церква в Києві
 • ◻ В собор Святого Юра у Львові
 • ◻ Г Троїцька соборна церква в Новомосковську

12. Основний наслідок революції 1848 р. в Австрійській імперії для селян

 • ◻ А зменшення панщини
 • ◻ Б зменшення податків
 • ◻ В наділення землею
 • ◻ Г скасування панщини

13. Держави, до яких належали українські землі на початок XIX ст.

 • ◻ А Австрійська імперія, Османська імперія, Російська імперія
 • ◻ Б Австрійська імперія, Російська імперія
 • ◻ В Османська імперія, Річ Посполита, Російська імперія
 • ◻ Г Річ Посполита, Російська імперія

14. Автор першої в українській графіці серії офортів «Мальовнича Україна»

 • ◻ А Володимир Боровиковський
 • ◻ Б Іван Сошенко
 • ◻ В Василь Тропінін
 • ◻ Г Тарас Шевченко

15. Сутність території, позначеної на карті смугами

 • ◻ А територія, охоплена рухом «Київська козаччина»
 • ◻ Б територія, охоплена рухом «Похід у Таврію за волею»
 • ◻ В територія, охоплена рухом селян на чолі з Устимом Кармалюком
 • ◻ Г територія повстання Коліївщина

16. Видатний учений-сходознавець, філолог, письменник, зображений на фото

 • ◻ А Борис Грінченко
 • ◻ Б Данило Заболотний
 • ◻ В Агатангел Кримський
 • ◻ Г Ілля Мечников

17. Установіть відповідність.

 • 1 москвофіли
 • 2 народовці
 • 3 радикали
 • 4 українофіли
 • А прихильники єдності з російським народом і державою
 • Б прихильники єдності українців, віддані Україні люди
 • В прихильники орієнтації на Німеччину
 • Г прихильники поглядів про єдність українського народу, мови та культури
 • Д прихильники рішучих дій, соціалістичних поглядів

18. Установіть відповідність між назвами грецьких міст-держав на території України та їх позначеннями на карті.

 • 1 Ольвія
 • 2 Пантікапей
 • 3 Тіра
 • 4 Херсонес

19. Установіть послідовність воєнних подій.

 • А битва під Жовтими Водами
 • Б битва на р. Калці
 • В битва під Оршею
 • Г битва на Синіх Водах

20. Установіть послідовність правління гетьманів.

 • А Данило Апостол
 • Б Іван Мазепа
 • В Кирило Розумовський
 • Г Іван Скоропадський

21. Укажіть події, пов’язані з діяльністю Данила Галицького.

 • 1 династичними шлюбами добивався дипломатичних успіхів
 • 2 здійснив похід в Австрію
 • 3 здійснював успішні походи проти литовців і ятвягів
 • 4 здобував перемоги над військом монгольського хана Куремси
 • 5 зруйнував Холм на вимогу воєводи Бурундая
 • 6 коронація Папою Римським у Холмі
 • 7 особисто обороняв Київ від військ Батия

22. Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

 • 1 виникнення і діяльність громад
 • 2 виникнення і діяльність перших політичних партій
 • 3 діяльність першої політичної організації молоді «Братства тарасівців»
 • 4 діяльність потужної української парламентської фракції
 • 5 діяльність російських народницьких груп («чайковці», «Київська комуна» та ін.)
 • 6 масова еміграція українських політичних діячів (В. Антонович, П. Чубинський та ін.)
 • 7 терористична діяльність представників українського національного руху