ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 7

1. Назва культури, представники якої створили орнаментовану кераміку, зображену на фото

 • ◻ А зрубна культура
 • ◻ Б трипільська культура
 • ◻ В чорноліська культура
 • ◻ Г ямна культура

2. Київський князь, який здійснив походи, позначені на карті стрілками

 • ◻ А Володимир Великий
 • ◻ Б Володимир Мономах
 • ◻ В Святослав Хоробрий
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

3. Прочитайте уривок і вкажіть їм я князя, про якого йдеться.

«Він є новим Костянтином великого Риму, що охрестився сам і охрестив люди свої, — і сей так учинив, подібно йому».

 • ◻ А Володимир Великий
 • ◻ Б Ігор Старий
 • ◻ В Святослав Хоробрий
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

4. На фото зображено

 • ◻ А Андріївський собор
 • ◻ Б Михайлівський Золотоверхий собор
 • ◻ В Софійський собор.
 • ◻ Г Успенський собор Києво-Печерської лаври.

5. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я та прізвисько князя, про якого йдеться.

«...Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком...»

 • ◻ А Данило Галицький
 • ◻ Б Мстислав Удалий
 • ◻ В Роман Волинський
 • ◻ Г Ярослав Осмомисл

6. Якою цифрою позначено на карті українські землі, приєднані в 2-й половині XIV ст. до Великого князівства Литовського?

 • ◻ А 1
 • ◻ Б 2
 • ◻ В 3
 • ◻ Г 4

7. Наслідок занепаду Руської церкви в Україні в XVI ст.

 • ◻ А збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви
 • ◻ Б руйнування національної самосвідомості українського люду та занепад національної культури
 • ◻ В систематичний перехід більшої частини різних верств населення до інших релігій
 • ◻ Г створення самостійної церковної організації — Київського патріархату

8. Портрет князя Криштофа Збаразького, зображений нижче, свідчить про

 • ◻ А занепад іконопису
 • ◻ Б поширення впливу європейського мистецтва
 • ◻ В появу антирелігійних настроїв
 • ◻ Г розвиток візантійських традицій

9. Автор наведеного портрета Богдана Хмельницького

 • ◻ А Вільгельм Гондіус
 • ◻ Б Олексій Горошкович
 • ◻ В Іван Мигура
 • ◻ Г Іван Руткович

10. Сутність умов Андрусівського перемир’я

 • ◻ А договір між Московією, Гетьманщиною і Річчю Посполитою про взаємне припинення воєнних дій
 • ◻ Б договір про перемир’я між Московією і Річчю Посполитою на 13,5 років, Московія отримувала Лівобережжя і на два роки — Київ, Запорізька Січ переходила під контроль обох держав
 • ◻ В договір про припинення воєнних дій між Гетьманщиною та Польщею, який надавав Україні автономні права у складі Речі Посполитої
 • ◻ Г договір про укладення перемир’я між Річчю Посполитою і Гетьманщиною на 13,5 років, Лівобережна Україна визнавалася незалежною від Польщі

11. Сутність поняття «Правління гетьманського уряду»

 • ◻ А колегіальний орган, створений Петром І при гетьманові Івані Скоропадському для контролю за його діяльністю та роботою полкових і сотенних адміністрацій
 • ◻ Б колегіальний орган, створений Петром І при наказному гетьмані Павлові Полуботку для нагляду за діяльністю його уряду
 • ◻ В колегіальний орган, створений імператрицею Анною для управління Гетьманщиною, що складався з представників російського уряду та козацької старшини
 • ◻ Г орган виконавчої влади «Держави Війська Запорізького» при гетьмані Іванові Мазепі

12. Назва зображеної на фото споруди

 • ◻ А будівля Київського університету
 • ◻ Б будівля Національної опери України
 • ◻ В будівля театру в Одесі
 • ◻ Г палац Кирила Розумовського в Батурині

13. Прочитайте уривок з документа й укажіть назву організації, статутом якої він був.

«Товариство утворюється з метою поширення вищевикладених ідей переважно через виховання юнацтва, літературу і примноження членів товариства... Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів, а водночас і про повсюдне поширення грамотності... Ніхто з членів товариства не повинен оголошувати про існування і склад товариства...»

 • ◻ А Кирило-Мефодіївське братство
 • ◻ Б «Малоросійське товариство»
 • ◻ В Південне товариство
 • ◻ Г Північне товариство

14. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«...Не допускати ввезення на територію імперії без відповідного на те дозволу Головного управління з питань друку будь-яких книг і брошур, які видаються за кордоном малоросійською мовою; друкування і видавництво в імперії оригінальних творів і перекладів тією ж мовою заборонити за винятком історичних документів і пам’яток, творів вишуканої словесності, але так, щоб не допускати жодних відступів від загальноприйнятого російського правопису, щоб дозвіл на друк давали після розгляду рукописів у Головному управлінні з питань друку; заборонити також різноманітні сценічні вистави і читання малоросійською мовою, а також друк текстів до музичних нот цією мовою...»

 • ◻ А Валуєвський циркуляр
 • ◻ Б Емський указ
 • ◻ В маніфест царя від 19 лютого 1861 р.
 • ◻ Г циркуляр «про кухарчиних дітей»

15. Прочитайте уривок зі статті в журналі «Життє і слово» й укажіть назву землі, про яку йдеться в тексті.

«Щоб знищити всякі сліди Русі на Угорщині, наказав уряд перемінювати назви не лиш місцевостей, а й осіб, і то як імена, так і прозвиська на лад мадярський...»

 • ◻ А Буковина
 • ◻ Б Волинь
 • ◻ В Галичина
 • ◻ Г Закарпаття

16. Прочитайте уривок з історичного джерела й укажіть співачку, про яку йдеться:

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

 • ◻ А Зоя Гайдай
 • ◻ Б Соломія Крушельницька
 • ◻ В Євгенія Мірошниченко
 • ◻ Г Марія Стеф’юк

17. Установіть відповідність між назвами міст і архітектурними спорудами.

 • 1 Бучач
 • 2 Київ
 • 3 Львів
 • 4 Почаїв
 • А Андріївська церква
 • Б гетьманський палац
 • В ратуша за проектом Бернарда Меретіна
 • Г собор Святого Юра
 • Д Успенський собор лаври

18. Установіть відповідність.

 • 1 Олександр Духнович
 • 2 Лук’ян Кобилиця
 • 3 Іван Могильницький
 • 4 Маркіян Шашкевич
 • А Головна руська рада
 • Б повстання на Буковині
 • В «Руська трійця»
 • Г товариство священиків
 • Д український рух на Закарпатті

19. Установіть послідовність правління князів.

 • А Володимир Великий
 • Б Володимир Мономах
 • В Святослав Хоробрий
 • Г Ярослав Мудрий

20. Установіть послідовність входження до складу Московського царства (Російської імперії) українських земель.

 • А Лівобережна Україна
 • Б Південна Україна
 • В Правобережна Україна
 • Г Слобідська Україна

21. Укажіть характерні риси життя неандертальців.

 • 1 винайдення вогню
 • 2 життя родовими громадами
 • 3 зародження мистецтва
 • 4 зародження релігійних уявлень
 • 5 користування мальованою керамікою
 • 6 приручення овець і кіз
 • 7 поява землеробства

22. Укажіть основні результати першої російської революції для українського національного руху.

 • 1 виникнення перших українських партій
 • 2 надання Наддніпрянській Україні обмеженої політичної автономії
 • 3 поширення «Просвіти» та інших громадських українських організацій
 • 4 поява та зростання чисельності легальних українських видань і видавництв
 • 5 поява і поширення початкових і середніх україномовних шкіл
 • 6 припинення дії Емського указу 1876 р.
 • 7 створення першого українського університету в Полтаві