ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 6

1. Галузь історичної науки, яка вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства

 • ◻ А археологія
 • ◻ Б геральдика
 • ◻ В нумізматика
 • ◻ Г топоніміка

2. Укажіть війну, події якої позначено на карті стрілками.

 • ◻ А війна Боспорського царства з гунами
 • ◻ Б війна Понтійського царства з Римом
 • ◻ В скіфо-македонська війна
 • ◻ Г скіфо-перська війна

3. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я князя, про якого йдеться.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі й розширятися, і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися... Отець бо його... землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей».

 • ◻ А Володимир Великий
 • ◻ Б Ігор Старий
 • ◻ В Святослав Хоробрий
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

4. Укажіть ім’я митця, про якого йдеться в уривку з «Києво-Печерського патерика».

«...Добре навчився іконописної майстерності. Дуже добре він умів ікони писати; цього ж уміння захотів він навчитися не ради багатства, але для Бога робив. А робив, він скільки треба було, всім, ігуменові та братії писав ікони і нічого за це не брав».

 • ◻ А Агапіт
 • ◻ Б Алімпій
 • ◻ В Антоній
 • ◻ Г Феодосій

5. Місто, де в 1160 р. збудований Успенський собор, сучасний вигляд якого зображено нижче

 • ◻ А Володимир
 • ◻ Б Галич
 • ◻ В Луцьк
 • ◻ Г Львів

6. Назва зображеної на фото архітектурної споруди

 • ◻ А Вірменський собор у Львові
 • ◻ Б П’ятницька церква в Чернігові
 • ◻ В Троїцький Межиріцький монастир-фортеця поблизу Острога
 • ◻ Г церква святого Пантелеймона поблизу Галича

7. Наслідок Люблінської унії

 • ◻ А українські землі залишилися у складі Великого князівства Литовського
 • ◻ Б українські землі перебували під спільним управлінням Литви та Польщі
 • ◻ В українські землі поряд з Польщею і Литвою стали рівноправною частиною Речі Посполитої
 • ◻ Г українські землі ввійшли до складу Речі Посполитої під владою Польщі

8. Наслідки «Ординації Війська Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої»

 • ◻ А збільшення реєстру до восьми тисяч, підтвердження права козаків на платню та самоврядування
 • ◻ Б зменшення реєстру до трьох тисяч, обмеження території проживання, підтвердження права самоврядування
 • ◻ В зменшення реєстру до чотирьох тисяч, один полк реєстровців мав перебувати на Запоріжжі, підтвердження права козаків на власне судочинство
 • ◻ Г фіксація реєстру в шість тисяч, ліквідація козацького самоврядування, заборона козацького судочинства, керівництво реєстровцями мали здійснювати урядові комісари

9. Сутність поняття «великий згін»

 • ◻ А наказ гетьмана Петра Дорошенка перегнати населення Лівобережжя на Правобережжя після відступу його військ
 • ◻ Б наказ гетьмана Дем’яна Многогрішного переселити українську людність на Запоріжжя для освоєння цієї території
 • ◻ В наказ гетьмана Івана Самойловича перегнати населення Південної Київщини на Лівобережжя, щоб не дати можливості ворогам збільшувати свої лави за рахунок українців Правобережжя
 • ◻ Г наказ гетьмана Юрія Хмельницького переселити українську людність з Полтавщини на Поділля у зв’язку з неможливістю утримати Лівобережну Україну

10. Маляр, який написав ікону «Вознесіння Христове», зображену на фото

 • ◻ А Олексій Горошкович
 • ◻ Б Йов Кондзелевич
 • ◻ В Микола Петрахнович
 • ◻ Г Іван Руткович

11. Укажіть виділений на карті район дій опришків на чолі з Олексою Довбушем.

 • ◻ А 1
 • ◻ Б 2
 • ◻ В 3
 • ◻ Г 4

12. Прочитайте уривки з документа й укажіть назву організації, правилом для якої він був.

«Народ не інакше може стати вільним, як зробившись моральним, освіченим і промисловим. Хоч воєнні революції швидше досягають мети, наслідки їх небезпечні: вони бувають не колискою, а труною вільності, в ім’я якої вони здійснюються... З мечем у руках досягну мети нами визначеної. Пройду тисячі смертей, тисячі перешкод, пройду і присвячу останній подих волі та братському союзові благородних слов’ян...»

 • ◻ А Кирило-Мефодіївське братство
 • ◻ Б «Малоросійське товариство»
 • ◻ В Південне товариство
 • ◻ Г Товариство об’єднаних слов’ян

13. Головна спрямованість діяльності «Руської трійці»

 • ◻ А прагнення внести революційні зміни в тогочасну літературу — запровадити у ній вживання української народної мови
 • ◻ Б підготовка антиурядового повстання з метою здійснення соціальних змін
 • ◻ В революційна агітація проти австрійської влади, спроби налагодити контакти з російською владою
 • ◻ Г тісна пов’язаність з церковними традиціями, консервативність поглядів, лояльність до влади

14. Автор картини «Дівчина з Поділля», репродукцію якої наведено

 • ◻ А Володимир Боровиковський
 • ◻ Б Дмитро Левицький
 • ◻ В Василь Тропінін
 • ◻ Г Тарас Шевченко

15. Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:

 • ◻ А селянин мав право вимагати йому виділення землі в одному масиві — «відрубі», а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати «хутір»
 • ◻ Б селянин міг вступати у колгосп, об’єднувати свої землі з наділами інших селян
 • ◻ В селянин міг вступати в партії, продати свій наділ
 • ◻ Г селянинові можна було купляти поміщицьку землю або брати її в оренду

16. Група людей, яка надала фінансову і моральну підтримку для заснування у Львові Літературного (згодом — Наукового) товариства імені Тараса Шевченка

 • ◻ А австрійський уряд, зокрема особисто імператор Франц-Йосиф
 • ◻ Б місцева влада, зокрема намісник Галичини Казимир Бадені
 • ◻ В російський уряд і росіяни-слов’янофіли, зокрема граф Дмитрій Толстой
 • ◻ Г українці з Наддніпрянщини, люди з певним достатком, меценати, зокрема письменник Олександр Кониський

17. Установіть відповідність між назвами документів і кількістю козацького війська.

 • 1 Березневі статті
 • 2 Білоцерківський договір
 • 3 Зборівський договір
 • 4 «Ординація...» 1638 р.
 • А 300 осіб
 • Б 6 тис. осіб
 • В 20 тис. осіб
 • Г 40 тис. осіб
 • Д 60 тис. осіб

18. Установіть відповідність між іменами діячок культури та галузями, у яких вони працювали.

 • 1 Олександра Єфименко
 • 2 Марія Заньковецька
 • 3 Соломія Крушельницька
 • 4 Леся Українка
 • А живопис
 • Б історія
 • В література
 • Г музика (опера)
 • Д театр (драма)

19. Установіть послідовність.

 • А енеоліт
 • Б мезоліт
 • В неоліт
 • Г палеоліт

20. Установіть послідовність селянсько-козацьких повстань за прізвищами їх ватажків.

 • А Марко Жмайло
 • Б Северин Наливайко
 • В Яків Острянин
 • Г Іван Сулима

 • 21. Укажіть події, які були спробами зберегти автономію українців у Великому князівстві Литовському.
 • 1 боротьба князів на чолі із Свидригайлом у 1432-1435 рр.
 • 2 виступ князя Михайла Глинського
 • 3 виступ князя Костянтина Острозького
 • 4 «Змова руських князів»
 • 5 козацьке повстання на Київщині
 • 6 повстання під проводом Мухи
 • 7 повстання проти магдебурзького права в Києві

22. Укажіть причини розгортання і посилення гайдамацького руху на Правобережжі v XVIII ст.

 • 1 підтримка збройної боротьби місцевим православним духовенством, яке вбачало в цьому єдиний засіб зупинити релігійний наступ уніатів і католиків
 • 2 підтримка руху правлячими колами Гетьманщини, які розраховували об’єднати Лівобережну та Правобережну Україну під своїм керівництвом
 • 3 постійне зростання соціальної напруги через сваволю шляхти та ксьондзів, посилення соціального, національного та релігійного гніту
 • 4 ослаблення Речі Посполитої, прагнення шляхти використати гайдамацький рух проти короля
 • 5 прагнення російської влади ще більш ослабити Польщу, підтримка нею селянських рухів
 • 6 створення єдиного центру повстанського руху у волинських лісах
 • 7 сусідство із Запорізькою Січчю, що стала базою, яка постачала зброю і командні кадри гайдамацьким загонам