ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 2

1. Як називали слов’ян у першій половині І тис. н. е.?

 • ◻ А анти, венеди, сармати
 • ◻ Б анти, сармати, склавини
 • ◻ В венеди, склавини, анти
 • ◻ Г сармати, венеди, склавини

2. На фото зображена

 • ◻ А Вишгородська ікона Богородиці
 • ◻ Б Дорогобузька ікона Богородиці
 • ◻ В Луцька ікона Богородиці
 • ◻ Г Холмська ікона Богородиці

3. Території, які приєднав до Галицько-Волинської держави князь Лев Данилович

 • ◻ А частина Закарпаття з Мукачевим, Люблінська земля
 • ◻ Б частина Литви, Шипинська земля
 • ◻ В частина Мазовії, Ятвязька земля
 • ◻ Г частина Чехії, Болохівська земля

4. Укажіть назву української землі, окупованої Московським князівством на початку XVI ст., яку зображено на карті суцільною жирною лінією.

 • ◻ А Київщина
 • ◻ Б Полтавщина
 • ◻ В Слобожанщина
 • ◻ Г Чернігово-Сіверщина

5. Сутність поняття «фільварок»

 • ◻ А велике багатогалузеве господарство феодала, де сировину виробляли і переробляли, велося працею кріпаків
 • ◻ Б господарство за межами населеного пункту, те саме, що й хутір
 • ◻ В маєток дрібного шляхтича на Волині, звільнений від державних податків
 • ◻ Г поселення, звільнене на певний час від податків і повинностей

6. Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, перекладена в 1556-1561 рр.

 • ◻ А Волинське Євангеліє
 • ◻ Б Крехівський «Апостол»
 • ◻ В Острозька Біблія
 • ◻ Г Пересопницьке Євангеліє

7. Прочитайте уривок і вкажіть історичного діяча, якому належать ці слова, а також те. за яких обставин це було сказано.

«Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру... За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: сидіть, мовчіть, ляхи! А будуть і за Віслою кричати, знайду я їх там напевно. Не залишиться мені нога жодного князя і шляхетки тут, на Україні; а схоче котрий з нами хліб їсти, хай буде послушний Запорізькому Війську».

 • ◻ А Іван Богун у Берестечку, відповідаючи на пропозиції поляків здатися
 • ◻ Б Іван Виговський у Зборові під час переговорів з Річчю Посполитою і Кримським ханством
 • ◻ В Максим Кривоніс у Пилявцях, промовляючи перед польськими полоненими
 • ◻ Г Богдан Хмельницький у Переяславі, виступаючи перед польськими послами

8. Прочитайте рядки життєпису історичного діяча й укажіть його ім’я та прізвище.

«Народився близько 1570 р. в с. Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині. Здобув початкову домашню освіту, а згодом навчався в Острозькій академії та Львівській братській школі. Наприкінці XVI ст. подався на Запоріжжя, де швидко здобув авторитет. Уславився як видатний державний діяч, блискучий полководець і флотоводець, мудрий політик, талановитий дипломат. Помер у 1622 р.»

 • ◻ А Яків Бородавка
 • ◻ Б Петро Конашевич-Сагайдачний
 • ◻ В Яків Острянин
 • ◻ Г Іван Сулима

9. Укажіть назву договору, згідно з яким на карті зображено кордони Української держави.

 • ◻ А Білоцерківський договір
 • ◻ Б Зборівський договір
 • ◻ В «Ординація Війська Запорізького реєстрового»
 • ◻ Г Переяславська угода

10. Стани суспільства Гетьманщини в другій половині XVII ст.

 • ◻ А духовенство, козацтво, козацька старшина, міщанство, селянство
 • ◻ Б козацтво, козацька старшина, магнати, міщанство, селянство
 • ◻ В магнати, міщанство, кріпосне селянство, шляхта, духовенство
 • ◻ Г шляхта, духовенство, козацтво, міщанство, кріпосне селянство

11. Архітектурний стиль, у якому збудовано зображену на фото Георгіївську церкву Видубицького монастиря в Києві

 • ◻ А бароко
 • ◻ Б готика
 • ◻ В еклектика
 • ◻ Г модерн

12. Найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента Петра Румянцева

 • ◻ А забезпечення справедливості судочинства, удосконалення судової системи
 • ◻ Б недопущення незгод між українцями та росіянами, сприяння зближенню двох народів
 • ◻ В оборона селянства і козацьких низів від місцевої адміністрації та землевласників
 • ◻ Г поступова ліквідація всіх відмінностей в устрої Гетьманщини, недопущення створення опозиції серед козацької старшини, збільшення притоку прибутків з Малоросії

13. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву та автора.

«Не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче знищено... Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський... Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком, як найзгубніший злочин і найбільше зло».

 • ◻ А «Катехізис автономіста» Василя Лукашевича
 • ◻ Б Конституція Микити Муравйова
 • ◻ В «Православний катехізис» Сергія Муравйова-Апостола
 • ◻ Г «Руська правда» Павла Пестеля

14. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1841-1895. Народився на Полтавщині. Навчався в Київському університеті, викладав. У 1878 р. переїхав до Женеви, де почав видавати український політичний журнал «Громада». У 1889 р. оселився в Болгарії, де працював професором історії в Софійському університеті».

 • ◻ А Володимир Антонович
 • ◻ Б Михайло Драгоманов
 • ◻ В Микола Зібер
 • ◻ Г Павло Чубинський

15. Сутність Товариства імені Тараса Шевченка у Львові до його реорганізації

 • ◻ А громадсько-політична організація, завданням якої було поширення ідеї самостійної соборної Української держави
 • ◻ Б громадсько-політична організація, завданням якої було поширення соціалістичних ідей
 • ◻ В літературна організація, завданням якої була публікація художніх і просвітницьких книг народною українською мовою, видання преси
 • ◻ Г організація для громадського відзначення роковин з дня народження Тараса Шевченка, проведення літературних вечорів, театральних вистав тощо

16. Укажіть місто, де постали спроектовані О. Беретті (неовізантійський стиль) та В. Городецьким (модерн) споруди, що зображені нижче.

 • ◻ А Київ
 • ◻ Б Львів
 • ◻ В Одеса
 • ◻ Г Харків

17. Установіть відповідність.

 • А греки
 • Б Мізинська стоянка
 • В скіфи
 • Г слов’яни
 • Д трипільці

18. Установіть відповідність.

 • 1 альманах
 • 2 «будителі»
 • 3 «Весна народів»
 • 4 революція
 • А активісти культурно-національного відродження
 • Б докорінна якісна зміна, різкий перехід від одного до іншого
 • В збірка літературних творів
 • Г масові виступи селян на Закарпатті
 • Д революційні виступи в Європі 1848-1849 рр.

19. Установіть послідовність походів і війн князя Святослава.

 • А війна проти печенігів
 • Б перший Балканський похід
 • В похід проти волзьких болгар
 • Г розгром Хозарського каганату

20. Установіть послідовність селянсько-козацьких повстань за прізвищами їх керівників.

 • А Криштоф Косинський
 • Б Дмитро Гуня
 • В Павло Павлюк (Бут)
 • Г Тарас Федорович (Трясило)

21. Укажіть державні заходи князя Володимира Мономаха.

 • 1 активно розбудовував Київ, зміцнював великокнязівську владу
 • 2 визнав незалежність Волині
 • 3 здійснив кілька успішних походів проти половців
 • 4 здійснив похід проти Візантії
 • 5 організував розгром Новгорода
 • 6 провів адміністративну реформу, надавши землям більшої автономії
 • 7 схвалив разом з іншими князями «Устав» — доповнення «Руської правди»

22. Укажіть основні пункти маніфесту Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

 • 1 автономія України
 • 2 громадянські свободи (слова, совісті, зібрань і спілок)
 • 3 запровадження Державної думи як законодавчого органу імперії
 • 4 запровадження українського парламенту
 • 5 особиста недоторканність
 • 6 право на створення української преси
 • 7 право на створення університету з українською мовою навчання