ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 1

1. Сутність неолітичної революції

 • ◻ А перехід від відтворювального до привласнювального господарства
 • ◻ Б перехід від збиральництва до землеробства
 • ◻ В перехід від мисливства до скотарства
 • ◻ Г перехід від привласнювального до відтворювального господарства

2. Князь, який був ініціатором скликання Любецького з’їзду

 • ◻ А Володимир Мономах
 • ◻ Б Мстислав Великий
 • ◻ В Олег Святославич
 • ◻ Г Святополк Ізяславич

3. Пам’ятка давньоруської літератури, створена раніше від інших

 • ◻ А Остромирове євангеліє
 • ◻ Б «Повість минулих літ»
 • ◻ В «Повчання»
 • ◻ Г «Слово о полку Ігоревім»

4. Кочовики, напрямки походів яких на південно-західні землі Русі зображено на карті стрілками

 • ◻ А монголи
 • ◻ Б печеніги
 • ◻ В половці
 • ◻ Г хозари

5. Прочитайте уривок з праці історика Самуїла Ґрондського й укажіть назву соціального стану, про який у ньому йдеться.

«Ті з русинського народу, які... не хотіли тягти ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли в далекі краї, тоді ще не заселені, й здобували собі право на свободу,... закладали нові поселення і, щоб відрізнятися від підданих, залежних від панів, стали називати себе...»

 • ◻ А воєводи
 • ◻ Б козаки
 • ◻ В купці
 • ◻ Г міщани

6. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя— 1526-1608. Один з найвпливовіших політичних діячів того часу. Від 1559 р. був київським воєводою і володарем українського прикордоння. Видатний культурно-освітній діяч. Наприкінці XVI ст. — найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. У 1586 р. вважався одним із можливих претендентів на престол. Захищав православну віру, опирався унії. Його діти перейшли в католицизм».

 • ◻ А Дмитро Вишневецький
 • ◻ Б Василь-Костянтин Острозький
 • ◻ В Герасим Смотрицький
 • ◻ Г Іван Федоров

7. Прочитайте уривок з «Опису України» Гійома Левассера де Боплана й укажіть поняття, про яке йдеться в наведеній цитаті.

«Оскільки пани мають необмежену владу не тільки над їхнім майном, а й над їхнім життям; ось якою великою є свобода польської шляхти (яка живе неначе в раю, а селяни — ніби перебувають у чистилищі)».

 • ◻ А кріпацтво
 • ◻ Б панщина
 • ◻ В фільварок
 • ◻ Г шляхетство

8. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я діяча, про якого йдеться в тексті.

«Сам Патріарх Єрусалимський із тисячею вершників виїжджав до нього назустріч із міста, і тутешній митрополит дав йому коло себе місце в санях з правого боку. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя й визволителя народу від польського рабства, вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даний».

 • ◻ А Петро Дорошенко
 • ◻ Б Петро Могила
 • ◻ В Іван Сірко
 • ◻ Г Богдан Хмельницький

9. Подія, внаслідок якої відбулося підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату

 • ◻ А втручання уряду Речі Посполитої, у володінні якої до 1686 р. перебував Київ
 • ◻ Б домовленість гетьмана Івана Самойловича і московської царівни Софії
 • ◻ В згода Константинопольського Патріарха під тиском турецького уряду всупереч церковним канонам
 • ◻ Г підписання «Вічного миру» (1686 р.) між Московським царством і Річчю Посполитою

10. Ім’я гетьмана, зображеного на гравюрі І. Мигури «серед своїх добрих справ»

 • ◻ А Данило Апостол
 • ◻ Б Іван Мазепа
 • ◻ В Іван Самойлович
 • ◻ Г Богдан Хмельницький

11. Назва зображеного на фото храму

 • ◻ А Георгіївська церква Видубицького монастиря
 • ◻ Б Покровська церква в Києві
 • ◻ В Покровський собор у Харкові
 • ◻ Г Троїцька соборна церква в Новомосковську

12. Укажіть виділені на карті чорними цятками заклади, які в XIX ст. почали відігравати провідну роль у промисловості України

 • ◻ А винокурні
 • ◻ Б селітроварні
 • ◻ В склоробні мануфактури
 • ◻ Г цукроварні

13. Прочитайте уривок і вкажіть місто, про яке йдеться в тексті.

«В історії українського театрального мистецтва видатне місце посів театр, на чолі якого стояли Іван Котляревський та Михайло Щепкін. Він розпочав роботу в 1818 р., у репертуарі були п’єси перш за все І. Котляревського. У 1821 р. скрутне матеріальне становище привело до його закриття».

 • ◻ А Київ
 • ◻ Б Полтава
 • ◻ В Харків
 • ◻ Г Чернігів

14. Що в Наддніпрянській Україні гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після скасування кріпосного права?

 • ◻ А виплата селянами викупних платежів
 • ◻ Б переселення іноземних колоністів
 • ◻ В реорганізація селянських общин
 • ◻ Г створення військових поселень

15. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.

«Найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси».

 • ◻ А актив
 • ◻ Б осередок
 • ◻ В партія
 • ◻ Г ядро

16. Назва зображеної на фото архітектурної споруди

 • ◻ А будинок з химерами в Києві
 • ◻ Б Київський університет
 • ◻ В Національна опера України
 • ◻ Г театр опери і балету в Одесі

17. Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, які відбулися в цей період у житті суспільства.

 • 1 бронзовий вік
 • 2 мезоліт
 • 3 неоліт
 • 4 палеоліт
 • А використання перших знарядь праці, зародження мистецтва і релігії
 • Б використання плуга, панування кочівників у степах України
 • В винайдення водного транспорту, приручення перших тварин
 • Г витіснення каменю штучним матеріалом, приручення коня
 • Д перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин.

18. Установіть відповідність.

 • 1 Михайло Грушевський
 • 2 Агатангел Кримський
 • 3 Микола Лисенко
 • 4 Іван Франко
 • А визначний філолог-сходознавець
 • Б голова НТШ з 1897 р., історик
 • В композитор, громадський діяч
 • Г один з організаторів «Нової ери»
 • Д письменник, засновник РУРП

19. Установіть послідовність правління князів.

 • А Володимир Великий
 • Б Володимир Мономах
 • В Данило Галицький
 • Г Ярослав Мудрий

20. Установіть послідовність подій.

 • А перша російська революція
 • Б «справа Бейліса»
 • В створення Революційної української партії
 • Г створення Товариства українських поступовців

21. Укажіть основні положення Гадяцького договору.

 • 1 Велике князівство Руське включало території колишніх Волинського, Київського і Подільського воєводств
 • 2 Велике князівство Руське входило до складу федеративної Речі Посполитої як самостійна держава, об’єднана з Польщею і Литвою лише спільно обраним королем
 • 3 Велике князівство Руське мало власну судову та фінансову систему
 • 4 виконавча влада зосереджувалася в руках руського князя, якого король призначав із середовища православної шляхти
 • 5 найвища законодавча влада у Великому князівстві Руському належала козацькій старшині
 • 6 обраний довічно і затверджений королем гетьман був головою виконавчої влади Великого князівства Руського
 • 7 призначення королем Великого князя Руського — правителя України

22. Укажіть українські організації, створені під час революції 1848-1849 рр. у Галичині.

 • 1 «Галицько-руська матиця»
 • 2 Головна руська рада
 • 3 Руський собор
 • 4 Товариство греко-католицьких священиків у Перемишлі
 • 5 Собор руських учених
 • 6 «Руська трійця»
 • 7 Центральна рада народова