ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 13

1. Народ, напрями розселення якого під час Великого переселення народів позначено на картосхемі

 • ◻ А готи
 • ◻ Б гуни
 • ◻ В слов’яни
 • ◻ Г угорці

2. Прочитайте уривок і вкажіть назву цитованого документа.

«Якщо вб’ють огнищанина за образу, то вбивці мусять сплатити 80 гривень, а людям не потрібно; і за збирача княжих податків — 80 гривень. А за княжого тивуна — 80 гривень. А за сільського старосту княжого і хлібороба — 12 гривень. А за рядовичів княжих — 5 гривень. А за смерда і холопа — 5 гривень».

 • ◻ А Київський літопис
 • ◻ Б Літопис Аскольда
 • ◻ В «Руська правда»
 • ◻ Г «Устав земляний»

3. Прочитайте уривок зі «Слова о полку Ігоревім» і вкажіть ім’я та прізвисько князя, про якого йдеться.

«Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї».

 • ◻ А Василько Теребовельський
 • ◻ Б Володимир Мономах
 • ◻ В Мстислав Великий
 • ◻ Г Ярослав Осмомисл

4. На фото зображена

 • ◻ А Кам’янець-Подільська фортеця
 • ◻ Б Мукачівська фортеця
 • ◻ В фортеця в Судаку
 • ◻ Г Хотинська фортеця

5. Назва книги друкаря І. Федорова, гравюру з якої — «Євангеліст Лука» — наведено

 • ◻ А «Апостол»
 • ◻ Б «Буквар»
 • ◻ В Острозька Біблія
 • ◻ Г «Хронологія»

6. Прочитайте свідчення папського церемоніймейстера й укажіть подію, про підготовку до якої йдеться в наведеній цитаті.

«...Два єпископи прийшли в грецькому одязі, що його носять у їхніх країнах, уклякнувши в просторі поміж лавами, вони, за їхнім звичаєм, поцілували землю, а згодом те саме зробили посередині цього вільного простору, а третій раз перед стопами папи, і їх, наприкінці, з пошаною поцілували; а перший з них, що називався Іпатій, дав папі листи... Тоді... вчинили ісповідь віри, і перший — який знав латину — відчитав її латиною, а другий, Кирило, що не знав латини, вчинив її по-грецьки чи по-руськи, а згодом прочитав її й латиною».

 • ◻ А І рестейська унія
 • ◻ Б Люблінська унія
 • ◻ В с творення Львівського братства
 • ◻ Г створення Пересопницького Євангелія

7. На фото зображений

 • ◻ А Верхній замок у Луцьку
 • ◻ Б замок у Підгірцях (Львівщина)
 • ◻ В Меджибізький замок
 • ◻ Г Острозький замок

8. Прочитайте уривок з листа Богдана Хмельницького польському королеві й укажіть сутність обставин, про які йдеться в тексті.

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б'ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено...»

 • ◻ А значення Національно-визвольної війни
 • ◻ Б наслідки Національно-визвольної війни
 • ◻ В привід до Національно-визвольної війни
 • ◻ Г причини Національно-визвольної війни

9. Сутність і наслідки «Вічного миру»

 • ◻ А договір між Гетьманщиною і Річчю Посполитою, який давав Україні статус Великого князівства Руського
 • ◻ Б договір між Московським царством і Річчю Посполитою, що остаточно затверджував насильницький поділ України між кількома державами
 • ◻ В договір між Османською імперією та Московським царством, який розділяв Україну по Дніпрові
 • ◻ Г договір між Річчю Посполитою й Османською імперією про розмежування сфер впливу в Україні та взаємодопомогу

10. Становище українського суспільства на початку Північної війни

 • ◻ А влада, остерігаючись суспільного вибуху, зменшила утиски козаків, селян і міщан
 • ◻ Б становище не змінилося, оскільки воєнні дії відбувалися далеко від України і козаки у воєнних діях проти шведів не брали участі
 • ◻ В українських козаків гнали на війну та будівництво укріплень, зростали податки і повинності українських селян і міщан
 • ◻ Г українських селян і міщан війна не зачепила, а козацтво страждало від важких походів і воєнних дій проти сильної шведської армії

11. Прочитайте уривок з указу Катерини II та вкажіть подію, про яку йдеться в документі.

«Для повного і правильного отримання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському та Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким утечам і обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, кожному з поселян залишитися на своєму місці і при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією, за винятком тих, які відлучилися до оголошення цього нашого указу. У разі втеч після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами».

 • ◻ А ліквідація гетьманства в Лівобережній Україні
 • ◻ Б остаточне закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
 • ◻ В придушення селянського повстання Коліївщина
 • ◻ Г приєднання Правобережної України до Російської імперії.

12. Шлях, яким члени Кирило-Методіївського (Мефодіївського) братства передбачали реалізувати свою програмну мету

 • ◻ А змовницька діяльність невеликої групи, яка повалить царське самодержавство
 • ◻ Б організація населення на всенародне збройне повстання
 • ◻ В провокування війни з Росією західноєвропейських держав
 • ◻ Г тривала та наполеглива просвітницька діяльність і утвердження християнської етики

13. Прочитайте уривок і вкажіть рік, коли відбулася описана подія, а також назву твору.

«Батьком ” нової української літератури вважається Іван Котляревський, який сміливо ввів у літературу народну мову й створив на її основі неперевершені на той час за художніми якостями твори. Першим з них стала поема ... Рік її часткового надрукування став роком народження нової української літератури».

 • ◻ А 1798 р., «Енеїда»
 • ◻ Б 1799 р., «Іліада»
 • ◻ В 1801 р., «Кобзар»
 • ◻ Г 1805 р., «Одіссея»

14. Визначний діяч Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, фольклорист, автор вірша «Ще не вмерла Україна»

 • ◻ А Володимир Антонович
 • ◻ Б Борис Грінченко
 • ◻ В Михайло Драгоманов
 • ◻ Г Павло Чубинський

15. Укажіть сутність явища, про яке йдеться в поданій вирізці з газети.

 • ◻ А кооперація
 • ◻ Б народне віче
 • ◻ В «нова ера»
 • ◻ Г трудова міграція

16. Історичний діяч, якому 1888 р. в Києві встановлено зображений на фото пам’ятник (скульптор М. Микешин)

 • ◻ А Петро Дорошенко
 • ◻ Б Іван Мазепа
 • ◻ В Кирило Розумовський
 • ◻ Г Богдан Хмельницький

17. Установіть відповідність між цифрами на карті та слов’янськими союзами племен.

 • А древляни
 • Б поляни
 • В сіверяни
 • Г тиверці
 • Д уличі

18. Установіть відповідність.

 • 1 магдебурзьке право
 • 2 магістрат
 • 3 цех
 • 4 шляхта
 • А керівний орган міста, об’єднував раду і лаву
 • Б основний вид торгівлі, що проводився кілька разів на рік
 • В право міст на самоуправління
 • Г привілейований феодальний стан
 • Д союз вільних міських ремісників близьких професій

19. Установіть послідовність правління гетьманів.

 • А Іван Брюховецький
 • Б Іван Виговський
 • В Богдан Хмельницький
 • Г Юрій Хмельницький

20. Установіть послідовність виникнення університетів.

 • А Київський університет
 • Б Львівський університет
 • В Харківський університет
 • Г Чернівецький університет

21. Укажіть риси політичного становища Запорізької Січі в 2-й пол. XVI ст.

 • 1 козацький уряд (Кіш) призначався кошовим отаманом
 • 2 кошовий отаман відкривав Січову раду, головував на раді військової старшини та здійснював дипломатичні зносини з іноземними державами
 • 3 кошовому отаманові належала найвища військово-адміністративна та судова влада
 • 4 на Січі існувало 38 куренів — військових і господарських одиниць Січі, до яких приписувався кожен козак
 • 5 символами влади кошового отамана були корогва і військова печатка
 • 6 Січ була монархічною козацькою державою
 • 7 уся повнота влади належала кошовому отаманові (гетьману) та козацькій старшині

22. Укажіть ідеї, які містив маніфест Головної руської ради (1848 р.).

 • 1 адміністративний поділ Галичини й об’єднання всіх українських земель Австрійської імперії в окрему провінцію
 • 2 зрівняння в правах греко-католицького та римо-католицького духовенства
 • 3 перехід земель, заселених українцями, до складу Російської імперії
 • 4 підтримка вимоги забезпечення усім народам Австрійської імперії їхніх національних прав
 • 5 підтримка ідеї усунення від влади в Австрійській імперії династії Габсбургів і перетворення цієї держави на республіку
 • 6 русини-галичани є частиною 15-мільйонного українського народу
 • 7 створення у складі Австрійської імперії автономної Української республіки