ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 12

1. Перший народ на українських землях, чиє найменування нам відоме

 • ◻ А анти
 • ◻ Б кіммерійці
 • ◻ В сармати
 • ◻ Г скіфи

2. Князь, за правління якого Київська держава мала кордони, позначені на карті

 • ◻ А Володимир Великий
 • ◻ Б Олег Віщий
 • ◻ В Святослав Хоробрий
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

3. Храм, мозаїки з якого зображено

 • ◻ А Василівська церква
 • ◻ Б Десятинна церква
 • ◻ В Кирилівська церква
 • ◻ Г Софійський собор

4. Місто, де збудовано палац кримського хана, зображений на фото

 • ◻ А Бахчисарай
 • ◻ Б Кафа
 • ◻ В Мангуп
 • ◻ Г Судак

5. Назва зображеної на фото оборонної споруди

 • ◻ А Верхній замок у Луцьку
 • ◻ Б Кам’янець-Подільська фортеця
 • ◻ В Острозький замок. Кругла (Нова) вежа
 • ◻ Г Хотинська фортеця

6. Подія, внаслідок якої у 1620 р. відбулося відновлення найвищої православної ієрархії

 • ◻ А Берестейський собор, розкол української церкви
 • ◻ Б заснування Київського Богоявленського братства
 • ◻ В приїзд до Києва Єрусалимського Патріарха Феофана
 • ◻ Г Хотинська війна, перемога над Османською імперією

7. Статус міста Чигирина з 1648 р.

 • ◻ А місто, де розташовувалася резиденція генеральної старшини
 • ◻ Б місто, де розташовувалася резиденція митрополита України
 • ◻ В полкове місто, де часто збирали генеральні ради
 • ◻ Г столиця Української держави і гетьманська резиденція

8. Договір, який узаконив поділ України на Лівобережну і Правобережну між Московією і Річчю Посполитою

 • ◻ А Андрусівське перемир’я 1667 р.
 • ◻ Б «Березневі статті» 1654 р.
 • ◻ В Переяславський договір 1659 р.
 • ◻ Г Слободищенська угода 1660 р.

9. Назва зображеного на фото храму

 • ◻ А Іллінська церква в Суботові
 • ◻ Б Покровський собор у Харкові
 • ◻ В Троїцький собор Густинського монастиря
 • ◻ Г Троїцький собор у Чернігові

10. Прочитайте уривок і вкажіть подію, про яку йдеться в тексті.

«Понад рік тривали допити української старшини в Петербурзі. Проти наказного гетьмана було розпочато судову справу за звинуваченням у державній зраді — таємних зв’язках з гетьманом в еміграції Пилипом Орликом. Одначе судовий процес так і не відбувся, бо 18 грудня в Петропавловському казематі він помер».

 • ◻ А арешт небожа Івана Мазепи Андрія Войнаровського у Гамбурзі та його ув’язнення і смерть
 • ◻ Б виступ Данила Апостола з пропозицією укласти договірні статті, що стало підставою для його арешту й ув’язнення, де він і помер
 • ◻ В намагання Івана Скоропадського укласти з Московським царством Решетилівські статті, яке закінчилося трагічно для гетьмана
 • ◻ Г спроба наказного гетьмана Павла Полуботка відстояти державні права України, що скінчилося його ув’язненням і смертю

11. Прочитайте уривок з постанови Катерини II князеві Вяземському й укажіть рік її появи.

«Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на основі дарованих їм привілеїв; порушити ж їх, раптом відмовившись від них, було б непристойно, але й називати їх чужоземними і поводитися з ними на такій самій основі було б більше ніж помилкою, можна сказати певно — безглуздям. Ці провінції, а також Смоленську, треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитися, неначе вовки на ліс. Домогтися цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли...»

 • ◻ А 1750 р.
 • ◻ Б 1764 р.
 • ◻ В 1775 р.
 • ◻ Г 1783 р.

12. Сутність поняття «промисловий переворот»

 • ◻ А зародження селянських промислів, зокрема торгово-візницького
 • ◻ Б мануфактурне виробництво у поміщицьких маєтках стає основним видом господарства
 • ◻ В перехід від ручної праці до машинного виробництва, від мануфактури — до фабрики
 • ◻ Г поява цукроваріння, яке заснували колишні кріпаки

13. Сутність території, позначеної на карті пунктиром

 • ◻ А територія руху опришків під проводом Олекси Довбуша
 • ◻ Б територія руху селян під проводом Устима Кармалюка
 • ◻ В територія селянського повстання в Галичині
 • ◻ Г територія селянського повстання під проводом Лук’яна Кобилиці

14. Митець, якому належить зображений автопортрет

 • ◻ А Карл Брюллов
 • ◻ Б Олексій Венеціанов
 • ◻ В Іван Сошенко
 • ◻ Г Тарас Шевченко

15. Сутність поняття «громади»

 • ◻ А господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі та збут сільськогосподарської продукції
 • ◻ Б культурно-освітні організації, метою яких було поширення національної ідеї шляхом видання книг, газет, проведення театральних вистав, вечорів тощо
 • ◻ В політичні організації, які ставили за мету відродження української державності
 • ◻ Г профспілкові організації, які ставили за мету захист інтересів українських робітників

16. Прочитайте уривок з документа й укажіть назву організації, про яку йдеться в наведеному тексті.

«... Був прийнятий третій статут... Він якісно відрізнявся від двох попередніх: скасований вступний внесок, запроваджено диференційовану сплату членських внесків, суттєво зменшився їх розмір для селян, ремісників і робітників, а збільшився для інтелігенції. Кожен член... одержував на рік чотири книжки, виданих за рахунок членських внесків. Організація на початку була одноступеневою. Статут не передбачав мати окремі читальні (первинні осередки) та філії. їх потребу підказало життя...»

 • ◻ А Літературне товариство ім. Т. Шевченка
 • ◻ Б Руське педагогічне товариство
 • ◻ В Товариство «Просвіта»
 • ◻ Г Товариство «Руська бесіда»

17. Установіть відповідність.

 • 1 вотчинне землеволодіння
 • 2 племінний союз
 • 3 роздробленість
 • 4 шлюбна дипломатія
 • А глава держави у слов’янських народів
 • Б об’єднання племен у додержавний період
 • В право власника передавати у спадщину
 • Г розпад великих держав на дрібніші
 • Д укладення міждинастичних шлюбів

18. Установіть відповідність.

 • А Брацлавське воєводство
 • Б Волинське воєводство
 • В Київське воєводство
 • Г Подільське воєводство
 • Д Руське воєводство

19. Установіть послідовність правління галицько-волинських князів.

 • А Данило Галицький
 • Б Роман Мстиславович
 • В Юрій Тройденович (Болеслав)
 • Г Юрій І Львович

20. Установіть послідовність укладення статей українських гетьманів з московськими царями.

 • А «Глухівські статті»
 • Б «Конотопські статті»
 • В «Московські статті»
 • Г «Переяславські статті»

21. Укажіть причини успіхів Великого князівства Литовського в його експансії на землі Русі.

 • 1 Литва дотримувалася принципу: «Старовини не порушувати, а новизни не вводити»
 • 2 Литва не проводила культурно-національної та релігійної експансії, переймала руські звичаї
 • 3 Литва мала не лише добре навчене величезне військо, а й найкраще на той час озброєне
 • 4 Литва отримувала значну підтримку своєї політики з боку Польщі
 • 5 Литва отримувала серйозну підмогу з Московського князівства
 • 6 Литва перемогла монголо-татар і сприяла звільненню земель Русі від їх влади
 • 7 Литва уклала союзницькі договори з руськими князями

22. Укажіть умови розвитку культури.

 • 1 буржуазні реформи гальмували культурний розвиток
 • 2 зміцнення матеріально-технічної бази
 • 3 меценати обмежували культурну діяльність
 • 4 народницька ідеологія спрямувала увагу інтелігенції на селянство
 • 5 національний рух об’єднував культуру в обох імперіях
 • 6 проблеми етнографії, мови, фольклору не вивчалися
 • 7 промисловий переворот послабив базу для розвитку культури