ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 11

1. Археологічна культура, яку відкрив Вікентій Хвойка

 • ◻ А зрубна культура
 • ◻ Б культура кулястих амфор
 • ◻ В трипільська культура
 • ◻ Г черняхівська культура

2. Укажіть літературний твір, основою якого стали події, позначені на карті стрілками.

 • ◻ А «Повчання» («Повчання синам»)
 • ◻ Б «Слово про Закон і Благодать»
 • ◻ В «Слово о полку Ігоревім»
 • ◻ Г «Шестиднев»

3. Прочитайте уривок і вкажіть подію, про яку йдеться в тексті.

«1169 р. узятий же був Київ місяця березня у 12-й день... І грабували вони два дні увесь город... І не було помилування нікому і нізвідки: церкви горіли, християн вбивали, а інших в’язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи з мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. Увели вони майна безліч, і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали всі...»

 • ◻ А узяття Києва військом монголо-татар (хана Батия)
 • ◻ Б загарбання міста військом половців (хана Кончака)
 • ◻ В захоплення Києва військом суздальців (князя Андрія Боголюбського)
 • ◻ Г оволодіння містом військом галичан (князя Ярослава Осмомисла)

4. Прочитайте уривок і вкажіть місто, де відбулася описана подія.

«...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, (а) стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений був».

 • ◻ А Володимир
 • ◻ Б Галич
 • ◻ В Київ
 • ◻ Г Луцьк

5. Населений пункт, у якому зберігається наведена ікона святого Юрія Змієборця.

 • ◻ А Дорогобуж
 • ◻ Б Підгородці
 • ◻ В Станиля
 • ◻ Г Сутківці

7. Документ, згідно з яким королівська влада визнавала найвищу православну ієрархію

 • ◻ А «Ординація Війська Запорізького реєстрового»
 • ◻ Б «Порядки щодо козаків та України»
 • ◻ В «Статті для заспокоєння руського народу»
 • ◻ Г «Требник. Православне ісповідання віри»

6. Місто, у якому розташовано зображений на фото ансамбль Успенської церкви: церква Успіння, вежа Корнякта, каплиця Трьох Святителів

 • ◻ А Київ
 • ◻ Б Луцьк
 • ◻ В Львів
 • ◻ Г Почаїв

8. Прочитайте уривок і вкажіть назву містечка, поблизу якого відбулася описана битва.

«Вирішальна битва розпочалася 13 вересня. Війська Хмельницького потужним ударом відбили греблю. Незабаром козаки почали переслідувати ворога. Польське командування не спромоглося забезпечити організованого відступу, що спричинило паніку. Покидавши зброю та залишивши набої, польське військо відступило. Для польської армії битва завершилася ганебною поразкою».

 • ◻ А Берестечко
 • ◻ Б Жовті Води
 • ◻ В Корсунь
 • ◻ Г Пилявці

9. Назва зображеного на фото храму

 • ◻ А Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві
 • ◻ Б Іллінська церква в Суботові
 • ◻ В Покровський собор у Харкові
 • ◻ Г Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

10. Прочитайте уривок і вкажіть особу, про яку йдеться в тексті.

«...Опікувався будівництвом братської Богоявленської церкви, Микільського собору, церкви Всіх Святих. За нього барокових рис набули давні споруди — Софійський та Михайлівський Золотоверхий собори, що їх відновили коштом гетьмана. Перебудовано в стилі бароко й Успенський собор та Троїцьку надбрамну церкву. Власне, у такому бароковому вигляді ці храми зберігаються й нині».

 • ◻ А Данило Апостол
 • ◻ Б Іван Мазепа
 • ◻ В Пилип Орлик
 • ◻ Г Павло Полуботок

11. Прочитайте уривок з розпорядження Олександра І й укажіть подію, з якою воно пов’язане.

«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козацької служби здібних і здавна відомих звичкою та охотою до неї...

Людей можна призначати на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також незначні тілесні вади, але єдино тільки із збереженням сил і здібностей до служби цього різновиду...

Як мине в українських полках потреба, всі вони розпускаються по своїх домівках...»

 • ◻ А війна з Туреччиною, яка почалася в 1806 р.
 • ◻ Б війна з Францією 1812 р.
 • ◻ В повстання декабристів 1825 р.
 • ◻ Г російсько-турецька війна, яка почалася в 1828 р.

12. Сутність змін, які відбулися на території, позначеній на карті, у вказаний час

 • ◻ А приєднання до Османської імперії
 • ◻ Б приєднання до Російської імперії
 • ◻ В проголошення незалежності
 • ◻ Г установлення подвійного протекторату

13. Становище економіки на західноукраїнських землях у 1-й половині XIX ст.

 • ◻ А відсталий аграрний край, сільськогосподарський придаток передових провінцій
 • ◻ Б переважно промислово розвинутий край
 • ◻ В промисловість і сільське господарство розвивалися рівномірно
 • ◻ Г сільське господарство розвивалося інтенсивно, промисловість у зародковому стані

14. Особа, якій у Києві в XIX ст. встановлено пам’ятник, зображений на фото

 • ◻ А Володимир Великий
 • ◻ Б Володимир Мономах
 • ◻ В Костянтин Острозький
 • ◻ Г Ярослав Мудрий

15. Сутність поняття «хлопомани»

 • ◻ А вихідці зі сполячених поміщицьких родин, які порвали із шляхтою, перейшли з католицизму в православ’я й ідентифікували себе з українським простолюдом
 • ◻ Б діячі народницького руху, учасники «ходіння в народ»
 • ◻ В революціонери, які намагалися підготувати селянське повстання
 • ◻ Г теоретики селянського соціалізму, що мріяли прийти до нього через селянську общину

16. Сутність усної домовленості між польськими депутатами Галицького сейму та депутатами-народовцями, відомої під назвою «нова ера»

 • ◻ А визнання польською політичною елітою існування української нації, розширення національно-культурних прав українців Галичини за умови лояльності українців до крайової влади
 • ◻ Б визнання польською політичною елітою необхідності поділу Галичини на українську і польську адміністративні одиниці за умови підтримки українцями майбутнього польського повстання
 • ◻ В визнання українською політичною елітою Існування польської нації, розширення національно-культурних прав поляків за умови надання більшості місць у Галицькому сеймі українцям
 • ◻ Г визнання українською політичною елітою права поляків на всю Галичину за умови збільшення квоти українських послів у Галицькому сеймі та відкриття у Львові українського університету

17. Установіть відповідність.

 • 1 бароко
 • 2 зимівник
 • 3 козацькі літописи
 • 4 паланка
 • А адміністративно-територіальна і господарська одиниця на Запоріжжі
 • Б господарство фермерського типу на запорізьких землях
 • В історичні твори, у яких розповідь вели за роками
 • Г мистецький стиль з декоративною пишністю, мальовничістю
 • Д назва опозиційних королеві союзів у Польщі

18. Установіть відповідність між картинами та їх авторами.

 • 1 «Козаки в степу»
 • 2 «Дівчина в червоному капелюсі»
 • 3 «Святочне ворожіння»
 • 4 «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».
 • А Сергій Васильківський
 • Б Киріяк Костанді
 • В Олександр Мурашко
 • Г Микола Пимоненко
 • Д Ілля Рєпін

19. Установіть послідовність боротьби Київської Русі з наступом народів Сходу.

 • А монголо-татари
 • Б печеніги
 • В половці
 • Г хозари

20. Установіть послідовність битв.

 • А Конотопська битва
 • Б Пилявецька битва
 • В Полтавська битва
 • Г Хотинська битва

21. Укажіть характерні риси життя трипільської цивілізації.

 • 1 використання залізних знарядь праці
 • 2 виникнення виплавки міді
 • 3 життя родинами, які об’єднувалися в громади
 • 4 мешкання в протомістах
 • 5 основою господарства було конярство
 • 6 постійна зміна місця проживання
 • 7 поховання в курганах

22. Укажіть події, пов’язані з митрополитом Андреем Шептицьким:

 • 1 боротьба з «москвофільством», підтримка народовства
 • 2 виникнення товариств «Січ» і «Сокіл»
 • 3 заснування Українського національного музею
 • 4 об’єднання зусиль українських священиків та інтелігенції для національного визволення українців
 • 5 організація селянських страйків
 • 6 співпраця з Російською православною церквою з метою об’єднання
 • 7 створення Християнської національної партії