ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 7

1. Товщина літосфери під рівнинами становить

| В | 30 40 км

2. Назва довгої та вузької океанічної западини з крутими схилами завглибшки понад 6 000 м

| А | глибоководний жолоб

3. Лінії, які на карті вказують напрямок північ — південь

| В | меридіани

4. Клімат Японських островів є м’яким і теплим завдяки

| В | течії Куросіо

5. Значна кількість опадів в східній частині Мадагаскару пов’язана з

| Б | мусонною циркуляцією в Індійському океані

6. Мис Фроуерд є крайньою

| Б | південною точкою Південної Америки

7. Країна, яка є одночасно суходільним і морським сусідом України

| Г | Росія

8. Висота гори Говерла становить

| В | 2 061 м

9. Вік порід Українського щита

| А | докембрійський

10. Родовище в межах Прикарпатського нафтогазоносного району

| Г | Солотвинське

11. Місто, у якому фіксують найбільшу річну амплітуду температур

| Б | Донецьк

12. Найгустіша річкова мережа в Україні сформувалася

| Б | у Передкарпатті

13. Канівські гори розташовані в

| В | Лісостеповій зоні

14. Тип електростанцій, які одночасно з електроенергією виробляють також теплову енергію

| Б | ТЕЦ

15. Процес збагачення руд чорних металів передбачає

| Г | видалення порожньої породи та збільшення вмісту металу...

16. Показник, який оцінює рівень інтернаціоналізації національної економіки держави

| А | співвідношення обсягу експорту товарів до матеріального...

17. Частка економічно-активного населення, яке на сьогодні зайняте в сільськогосподарському виробництві світу

| В | близько 40 %

18. Країна з найвищою часткою первинного сектору в загальному обсязі ВВП

| А | Нігер

19. Країна, яка НЕ належить до ЄС

| Б | Швейцарія

20. Країна, яка належить до групи світових лідерів економіки серед країн, що розвиваються

| Б | Китай

21. Увідповідніть географічні пояси та природні зони

 • 1 Арктичний пояс
 • 2 Тропічний пояс
 • 3 Екваторіальний пояс
 • 4 Помірний пояс
 • | 3 | А зона Вологих екваторіальних лісів
 • | 4 | Б зона Тундри
 • | 2 | В зона Пустель і напівпустель
 • | 1 | Г зона Арктичних пустель
 • Д зона Саван і рідколісся

22. Увідповідніть стислі характеристики географічних об’єктів та їх позначення на контурній карті Північної Америки

 • 1 найменша річна кількість опадів
 • 2 найбільша висота над рівнем моря
 • 3 найбільша за площею система озер
 • 4 затока за назвою «Льодовий мішок»
 • | 3 | А
 • | 4 | Б
 • | 2 | В
 • | 1 | Г
 • Д

23. Увідповідніть складові хімічної промисловості та продукцію, яку вони виробляють

 • 1 гірничо-хімічна
 • 2 основна хімія
 • 3 хімія органічного синтезу
 • 4 вироб-во та пер-ка...
 • | 3 | А етилен, пропілен, ацетилен, бензол...
 • | 2 | Б луги, солі, сода, мінеральні добрива
 • | 1 | В кухонна й калійна сіль, фосфорити
 • Г синтетичні смоли, пластмаси, хімічні...
 • | 4 | Д ліки

24. Увідповідніть центри транспортного машинобудування та їх спеціалізацію

 • 1 Запоріжжя
 • 2 Харків
 • 3 Миколаїв
 • 4 Кам’янське
 • | 4 | А виробництво рухомого складу...
 • | 3 | Б суднобудування
 • | 1 | В автомобілебудування
 • | 2 | Г тракторобудування
 • Д літакобудування

25. Увідповідніть основні туристичні регіони та місця, які вони посідають за рейтингом відвідування туристами (2015 рік)

 • 1 Азійсько-Тихоокеанський
 • 2 Американський
 • 3 Європейський
 • 4 Африканський
 • | 3 | А перше
 • | 1 | Б друге
 • | 2 | В третє
 • Г четверте
 • | 4 | Д п’яте

26. Укажіть три теплі течії

 • | 1 | Гольфстрім
 • | 3 | Північнотихоокеанська
 • | 4 | Бразильська

27. Укажіть три пустелі на території Австралії

 • | 2 | пустеля Гібсона
 • | 3 | Вел. Пуст. Вікторія
 • | 4 | Велика Піщана пустеля

28. Укажіть три родовища сірки на території України

 • | 2 | Язівське
 • | 4 | Роздольське
 • | 6 | Яворівське

29. Укажіть три країни-лідери за виробництвом алюмінію

 • | 2 | Австралія
 • | 3 | Росія
 • | 7 | Індія

30. Дайте визначення поняття «тропосфера».

Тропосфера — це нижній шар атмосфери, що простягається від поверхні Землі до 8-10 кілометрів у полярних широтах та 16-18 кілометрів у екваторіальних широтах.

31. Схарактеризуйте Кримську гірську країну.

Кримські гори займають крайній південь Кримського півострова. Вони простягаються із заходу на схід на 180 км. Виділяються три гірські пасма: Головне з висотами 1 200-1 500 м, Внутрішнє з висотами 400-600 м та Зовнішнє з висотами 250-350 м. Схили пасом асиметричні (куести): південні — круті, стрімкі, а північні — пологі, що пов’язано з розмиванням м’яких порід у гірських нашаруваннях, що складаються з пластів різної твердості.

Головне пасмо Кримських гір найвище. Воно становить суцільний ланцюг плоских безлісих масивів, які називають яйлами (татарське слово «яйла» означає «літнє пасовище»): Байдарська яйла, Ай-Петринська, Ялтинська, Нікітська, Гурзуфська, Довгоруківська, Бабуган-, Чатирдаг-, Демерджі-, Карабі-яйла. На Бабуган-яйлі розташована найвища точка Кримських гір — г. Роман-Кош (1 545 м). Узбережні схили Головного пасма закінчуються Південним берегом Криму, де поширені ерозійні, зсувні та вулканічні форми рельєфу. Сучасного вигляду Кримські гори набули в епоху альпійської складчастості.

У геологічній будові гір беруть участь породи різного віку, складу та походження. Адже горотворчі процеси тут започатковані ще в кембрійську епоху, а в альпійську відбулось омолодження гір.

Характерною рисою Кримських гір, особливо Головного пасма, де поширені вапнякові породи, є наявність різноманітних карстових форм рельєфу. Трапляються дуже глибокі провалля, печери. На дні багатьох із них існують підземні потоки й озера, які є важливим джерелом живлення для річок Криму.

32. Маятникова міграція та її риси в Україні.

Маятникові міграції — вид міграції, що характеризується щоденними переміщеннями людей з одного населеного пункту в інший без зміни постійного місця проживання) та зазвичай здійснюються у великі міста з сіл і малих міст. На території України сформувались два великі райони інтенсивних маятникових трудових міграцій: східний (Донецька й Луганська області) та західний (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська). Цьому сприяли густа сітка транспортних шляхів у них, а також високий рівень розвитку індустрії на Донбасі та велика густота сільського населення у західних областях. Причини постійних і маятникових міграцій переважно економічні. Передусім, люди їдуть у пошуках роботи, кращих умов життя.

33. Визначте відносну вологість повітря у класній кімнаті, якщо за температури повітря +20 °С в 1м3 (густота насичення пари — 17 г/м3) повітря міститься 9 г водяної пари.

34. Визначте різницю місцевого часу між крайньою західною точкою України (22°05' сх. д.) та Києвом (30°30' сх. д).

35. Визначте середній показник доходів на душу населення (млн дол.) країни «А», якщо населення її становить 25 млн осіб, а обсяг ВНП — 150 млн дол. США.

36. Позначте на контурній карті залізорудні басейни та залізорудні райони України.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут