ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 5

1. Науковець, який уперше обгрунтував кулястість Землі

| Б | Арістотель

2. Місто, у якому довжина тіні в полудень 22 червня буде найбільшою

| Г | Сідней

3. Дата відкриття Багамських островів

| В | 12 жовтня 1492 р.

4. Холодна течія в Тихому океані, яка проходить біля узбережжя Північної Америки

| Г | Каліфорнійська

5. Основний район залягання нафти в Африці

| Б | район Гвінейської затоки та Північної Африки

6. Коротка характеристика Австралії

| Г | найсухіший материк

7. Закарпаття увійшло до складу Радянської України

| В | 1945 р.

8. Борисфен, Істр, Тірас — це назви українських річок, які їм дав

| В | Геродот

9. Геологічна епоха утворення Кримських гір

| В | кайнозойська

10. Одне з найбільших у світі родовищ сірки

| Г | Новороздільське

11. Серед регіонів України найбільша кількість опадів

| А | на Поліссі

12. Регіон, у якому підземні води найбільш часто виходять на земну поверхню у вигляді потужних джерел питної води

| Г | Закарпаття

13. Дерново-підзолисті грунти поширені

| А | у північних районах України

14. Етап розвитку міжнародної економічної інтеграції для якого характерне вільне переміщення товарів і послуг усередині угрупування та єдиний Митний тариф стосовно країн, що не входять в об'єднання

| Б | митний союз

15. Причина зміщення обробної промисловості до країн третього світу

| А | дешева робоча сила

16. Назва сільськогосподарської революції, для якої характерне стрімке зростання виробництва молока та яєць завдяки використанню високопродуктивних порід худоби й домашньої птиці

| Г | біла революція

17. Виробництво, що належить до первинного сектору економіки

| А | сільське господарство

18. Держава, що належить до групи пострадянських

| А | Казахстан

19. Вид господарської діяльності, при розміщення підприємств якого сировинний чинник не є визначальним

| В | електронна промисловість

20. Найбільша за чисельністю населення країна Європейського Союзу

| Г | Німеччина

21. Увідповідніть терміни, які характеризують географічну оболонку, та їх тлумачення

 • 1 географічна оболонка
 • 2 природний комплекс
 • 3 зональність
 • 4 цілісність
 • | 2 | А поєднання взаємопов’язаних компонентів.
 • | 1 | Б цілісна оболонка Землі, яка охоплює...
 • | 4 | В єдність складових географічної оболонки.
 • | 3 | Г закономірна зміна природних комплексів.
 • Д закономірна повторюваність у часі

22. Увідповідніть характеристики річок та їхні назви

 • 1 бере початок на південному заході Гвіанського
 • 2 бере початок на південній окраїні Бразильського...
 • 3 оскільки у правих приток цієї річки повінь
 • 4 протікає територіями Бразилії й Парагваю, впадає...
 • | 3 | А Амазонка
 • | 2 | Б Парана
 • | 1 | В Оріноко
 • | 4 | Г Парагвай
 • Д Сан-Франсиску

23. Увідповідніть форми рельєфу України та їхні найвищі ділянки

 • 1 Донецький кряж
 • 2 Подільська височина
 • 3 Хотинська височина
 • 4 Приазовська височина
 • | 3 | А г. Берда
 • | 2 | Б Гологори
 • В Мізоцький кряж
 • | 4 | Г г. Бельмак-Могила
 • | 1 | Д г. Мечетна-Могила

24. Увідповідніть види туризму та їх центри (об’єкти) в Україні

 • 1 гірський туризм
 • 2 спелеотуризм
 • 3 релігійне паломництво
 • 4 етнографічний туризм
 • | 4 | А Пирогове
 • | 3 | Б Києво-Печерська лавра
 • В Євпаторія
 • | 1 | Г Ворохта
 • | 2 | Д Поділля

25. Увідповідніть країни Європи та їхню господарську спеціалізацію

 • 1 Туреччина
 • 2 Греція
 • 3 Франція
 • 4 Німеччина
 • | 1 | А рекреаційне господарство
 • | 2 | Б текстильна промисловість, зернове господарство
 • | 3 | В продукція транспортного машинобудування...
 • | 4 | Г продукція електротехнічного, машинобудівного...
 • Д продукція чорної металургії

26. Укажіть три породи, які належать до магматичних

 • | 1 | базальт
 • | 3 | граніт
 • | 7 | лабрадорит

27. Укажіть три півострови Північної Америки, які омиває Атлантичний океан

 • | 2 | Лабрадор
 • | 4 | Каліфорнія
 • | 6 | Флорида

28. Укажіть три зі згаданих напрямків легкої промисловості, які належать до текстильної промисловості

 • | 3 | лляне виробництво
 • | 4 | вовняне вироб-во
 • | 5 | трикотажна пром-сть

29. Укажіть три порти Європи, що мають світове значення

 • | 1 | Роттердам
 • | 5 | Антверпен
 • | 6 | Гамбург

30. Дайте визначення поняття «антициклон».

Антициклон — величезний атмосферний вихор із замкненими ізобарами та найвищим атмосферним тиском у його центрі.

31. Схарактеризуйте риси розміщення сільського населення в межах України.

Сільський населений пункт характеризується тим, що переважна більшість його жителів зайнята у сільському господарстві.

На особливості сільського розселення найбільше впливали історичні та природні умови. Тому найвища щільність сільського населення характерна для Передкарпаття та лісостепової зони. Так, у сільській місцевості Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей щільність сільського населення становить 60-90 осіб/км2. В областях лісостепової зони (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська) щільність сільського населення становить 35-60 осіб/км2. Нижча вона в північних, поліських областях (30-20 осіб/км2), ще нижча — на півдні України (близько 20 осіб/км2).

32. Які риси видобутку залізної руди в Криворізькому залізорудному басейні?

Криворізький залізорудний басейн — один з найбільших залізорудних басейнів світу. Залізні руди тут добували ще скіфи в V-IV ст. до н. е. Криворізький басейн приурочений до центральної частини Українського щита й займає площу близько 300 км2 (Дніпропетровська і частково Кіровоградська області). Основне промислове значення мають магнетитові й залізисті кварцити, у результаті збагачення яких отри мують концентрат з умістом заліза близько 65 %.

У Кривбасі відомо понад 300 родовищ залізних руд, розвідані запаси яких станов лять 18 млрд т. Нині видобування залізних руд ведуть уже на глибині 1 000 м. Найперспективнішим районом є Саксаганське рудне поле.

33. Яку площу (тис. км2) займає сад на місцевості, якщо на карті масштабу 1 : 20 000 він має форму квадрата з площею 4 см2?

34. Використовуючи дані таблиці, визначте, яка частка населення Тернопільської області проживає у містах.

35 Визначте атмосферний тиск на гірській вершині, що розташована на березі моря та має абсолютну висоту 4 000 м.

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що займають територію Поліської низовини.

На території Поліської низовини розташовані відроги:

Волино-Подільської плити (1);

Українського кристалічного щита (2);

Дніпровсько-Донецької западини (3);

Воронезького кристалічного масиву (4).

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут