ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 4

1. Дата відкриття Антарктиди

| Г | 28 січня 1820 р.

2. Територія, яку Геродот називав Скіфією

| Г | Південь України

3. До метаморфічних порід належать

| А | гнейс і мармур

4. Назву Тихому океану дав

| Г | Фернан Магеллан

5. Значні запаси алмазів Африки зосереджено в

| Б | південних районах

6. Паралель, що має відношення до Австралії

| В | південний тропік

7. Крим був приєднаний до складу України

| Г | 1954 р.

8. Під час вивчення зміни ґрунтів, рослинного покриву, природних комплексів учені

| А | здійснюють експедиційні дослідження

9. Дніпровсько-Донецька западина належить до

| А | Східноєвропейської платформи

10. Умовний знак, яким позначено на карті родовища корисних копалин: Білозерське, Керченське, Криворізьке

| А | ▲

11. Основний кліматичний пояс, у якому розташована Україна

| В | помірний

12. Найбільше за об’ємом водосховище Дніпровського каскаду

| Б | Каховське

13. Типові ґрунти лісостепу України

| В | чорноземи

14. Група країн, які розвивались в умовах командно-адміністративної економічної системи

| А | постсоціалістичні країни

15. Сучасна високорозвинута постіндустріальна держава, яка має давню історію

| А | Японія

16. Підприємства, що перебувають у власності місцевих територіальних громад

| Б | комунальні підприємства

17. Показник, який забезпечує високе місце України в рейтингу країн за індексом людського розвитку

| Б | рівень освіти населення

18. Країна, яка НЕ є членом ОПЕК

| В | Афганістан

19. Держава, яка посідає перше місце у світі за довжиною залізниць

| В США

20. Головний чинник розміщення підприємств текстильної промисловості

| А | сировинний

21. Увідповідніть географічні поняття та їхній зміст

 • 1 азональність
 • 2 висотна поясність
 • 3 широтна зональність
 • 4 довготна зональність
 • | 1 | А поширення будь-якого природного об’єкта...
 • | 3 | Б послідовна зміна географічних поясів і прир...
 • | 4 | В послідовна зміна природних зон зі сходу...
 • | 2 | Г закономірна зміна природних компонентів...
 • Д почергова повторювана зміна природних зон...

22. Увідповідніть райони Північної Америки та середньорічні норми опадів у них

 • 1 тихоокеанське узбережжя Канади
 • 2 долина Смерті
 • 3 п-ів Каліфорнія
 • 4 північ Канади
 • | 1 | А 2 000-3 000 мм
 • | 2 | Б 50-100 мм
 • | 3 | В 100-200 мм
 • | 4 | Г 400-450 мм
 • Д 800-1 000 мм

23. Увідповідніть географічні науки та напрямки, які вони вивчають

 • 1 географія населення
 • 2 суспільна географія
 • 3 політична географія
 • 4 фізична географія
 • | 4 | А відносини між державами, політичними..
 • | 3 | Б природні компоненти та їх відмінності...
 • | 1 | В населення та особливості його діяльності
 • | 2 | Г геопросторова організація суспільства...
 • Д проблеми взаємодії людини та природи

24. Увідповідніть області України та їх демографічні характеристики

 • 1 Закарпатська
 • 2 Львівська
 • 3 Донецька
 • 4 Одеська
 • | 3 | А характеризується значною часткою росіян...
 • | 4 | Б локалізовані в межах області гагаузи; тут..
 • | 1 | В одна з двох областей У країни, де спостерігають...
 • | 2 | Г в етнічному складі населення багато поляків...
 • Д доволі моноетнічна область України з різким...

25. Увідповідніть рекреаційні ресурси (курорти) та країни, де вони розташовані

 • 1 Чехія
 • 2 США
 • 3 Франція
 • 4 Болгарія
 • | 3 | А Лазурний берег
 • | 1 | Б Кардові Вари
 • | 2 | В Гавайські острови
 • Г Канарські острови
 • | 4 | Д Золоті Піски

26. Укажіть трьох мореплавців епохи Великих географічних відкриттів

 • | 1 | Фернан Магеллан
 • | 2 | Христофор Колумб
 • | 3 | Амеріго Веспуччі

27. Укажіть три держави Євразії, на території яких поширена зона Тайги

 • | 2 | Фінляндія
 • | 3 | Норвегія
 • | 5 | Росія

28. Укажіть три тектонічні структури, які належать до складчастої системи Карпат

 • | 1 | Карп. склади. обл.
 • | 3 | Передкарп. прогин
 • | 4 | Закарп. прогин

29. Укажіть три правильні твердження, які характеризують сучасні особливості машинобудування у світі

 • | 2 | машинобудування...
 • | 3 | машин. забезпеч...
 • | 5 | у машинобуд. часто...

30. Дайте визначення поняття «літосфера».

Літосфера — верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора й верхня частина мантії до астеносфери.

31. Проведіть порівняння тектонічних структур та рівнинних форм рельєфу в межах України.

Кожній з тектонічних структур на території рівнинної частини України відповідають певні форми рельєфу. Український кристалічний щит відповідає Придніпровській височині, Волино-Подільській плиті відповідає Подільська височина, Причорноморській западині — Причорноморська низовина, Дніпровсько-Донецькій западині — Придніпровська низовина, Донецькій складчастій області — Донецький кряж, відрогам Воронезького кристалічного масиву — окраїна Середньоруської височини.

32. Які риси видобутку кам’яного вугілля у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні?

Львівсько-Волинський басейн розташований на заході України, має площу близько 10 тис. км2. Максимальна потужність кам’яновугільних шарів — 2,8 м. Вугілля сірчисте; його використовують як енергетичну сировину та для коксування. Шахтовим способом тут можна розробляти лише 30 % запасів вугілля. Тому потрібно розширювати добування шляхом підземної газифікації в районах з малопотужними шарами вугілля.

33. Визначте коефіцієнт зволоження, якщо відомо: у місті А випаровуваність становить 357 мм, а річна кількість опадів — 488 мм.

34. Визначте різницю місцевого часу між крайніми західною (22°05' сх. д.) та східною (40°15' сх. д.) географічними точками України.

35. Визначте обсяг виробництва вовняних тканин у Китаї з розрахунку на одну особу, якщо загальний валовий показник виробництва становить 1 150 млн м2 (заокруглити до цілого числа).

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що межують з Українським кристалічним щитом.

Тектонічні структури:

Волино-Подільська плита (1);

Дніпровсько-Донецька западина (2);

Донецька складчаста споруда (3);

Причорноморська западина (4).

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут