ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 1

1. Давньогрецький учений, який найбільш точно визначив довжину земного екватора

| Б | Ератосфен

2. До ендогенних процесів належить

| А | метаморфізм

3. Земля здійснить оберт навколо своєї осі на 5° за

| Г | 20 хв

4. Курило-Камчатський жолоб розташований у

| Б | Тихому океані

5. Крайня північна точка Африки

| Б | мис Рас-Енгела

6. Серед інших материків Австралія за площею посідає

| Г | шосте місце

7. Площа України становить

| А | 607,3 тис. км2

8. Відстань між західною та східною крайніми точками України становить

| Г | 1 316 км

9. Метод, який використовують учені-географи в процесі експедиційних досліджень

| Б | метод польових досліджень

10. Найвищою частиною Українських Карпат є

| Г | масив Чорногора

11. У Карпатах розташоване озеро

| А | Синевир

12. Поліська низовина була утворена

| А | давніми льодовиковими відкладами

13. Регіон України, для якого типовими є бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні ґрунти, у деревостанах представлені бук, ялина, ялиця, ялівець, серед тварин представлені олень благородний, ведмідь бурий, глухар

| Г | Полісся

14. Вид економічної діяльності, що НЕ належить до первинного сектору

| А | металургійне виробництво

15. Показник економічної могутності країни (сукупна вартість усього обсягу товарів та послуг, вироблених і реалізованих у країні за календарний рік, враховуючи надходження від їх експорту й імпорту)

| Б | ВВП

16. Регіон світу, у якому переважають країни з постіндустріальною стадією розвитку

| В | Європа

17. Сільськогосподарські культури, які доцільно вирощувати у зоні Мішаних лісів

| А | жито, картопля

18. Культура, яка НЕ належить до зернових

| Г | соя

19. Найбільш небезпечний вид забруднення вод Світового океану

| Г | забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами

20. Меліоративний захід, найбільш доцільний у Степовій зоні

| А | зрошування

21. Увідповідніть терміни та їх трактування

 • 1 землетрус
 • 2 сейсмічний пояс
 • 3 епіцентр землетрусу
 • 4 гіпоцентр
 • | 4 | А місце розривів і зміщень у земній корі
 • | 3 | Б ділянка земної кори, що розташована над...
 • | 2 | В місця розходження й зіткнення літосферних...
 • | 1 | Г підземні поштовхи та коливання земної...
 • Д зустрічні горизонтальні переміщення пластів..

22. Увідповідніть наслідки процесу експансії, змішуванням рас і народів та представників мішаних рас і народів Південної Америки

 • 1 нащадки шлюбів європейців та індіанців
 • 2 нащадки шлюбів індіанців і негрів
 • 3 нащадки шлюбів негрів та європейців
 • 4 винищене та вимерле населення Південної Америки
 • | 4 | А інки
 • | 1 | Б метиси
 • | 2 | В самбо
 • | 3 | Г мулати
 • Д індіанці

23. Увідповідніть назви міст і чисельність їх мешканців

 • 1 Харків
 • 2 Київ
 • 3 Дніпро
 • 4 Львів
 • | 4 | А 760 тис. осіб
 • | 1 | Б 1,5 млн осіб
 • В 1,1 млн осіб
 • | 2 | Г 2,7 млн осіб
 • | 3 | Д 1 млн осіб

24. Увідповідніть морські порти України та області, у яких вони розташовані

 • 1 Чорноморськ
 • 2 Бердянськ
 • 3 Маріуполь
 • 4 Керч
 • А Запорізька область
 • | 3 | Б Донецька область
 • | 4 | В АР Крим
 • | 1 | Г Одеська область
 • | 2 | Д Миколаївська область

25. Увідповідніть групи країн та види мінеральних ресурсів, що в них переважають

 • 1 Канада, Росія
 • 2 Ірак, Польща
 • 3 Саудівська Аравія, Іран
 • 4 США, Узбекистан
 • | 2 | А сірка
 • Б алмази
 • | 1 | В калійна сіль
 • | 4 | Г каолін
 • | 3 | Д нафта й природний газ

26. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх

 • | 2 | Середземне
 • | 4 | Червоне
 • | 5 | Мармурове

27. Укажіть трьох дослідників Антарктиди

 • | 1 | Роберт Скотт
 • | 2 | Михайло Лазарев
 • | 7 | Руал Амундсен

28. Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею

 • | 1 | Львівська
 • | 3 | Закарпатська
 • | 4 | Волинська

29. Укажіть три країни, які є лідерами за довжиною автошляхів у світі

 • | 1 | Китай
 • | 6 | США
 • | 7 | Індія

30. Дайте визначення поняття «азимут».

Азимут — кут між напрямком на північ і на даний предмет.

31. Поясніть, що є предметом економічної та соціальної географії.

Предметом економічної та соціальної географії є територіальна організація суспільства та окремих його частин: населення, виробничої, соціальної, політичної, духовної чи природно-ресурсної сфер. Для економічної та соціальної географії важливим є визначення взаєморозташування об’єктів у межах земного простору, встановлення зав’язків між розташованими в межах земної поверхні об’єктами, існування територіальних суспільних утворень (економічний район, господарський вузол, територіальна система розселення) та їх функціонування.

32. Що включає поняття «адміністративно-територіальний устрій»?

Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи державного управління і влади. Територія сучасної України охоплює Автономну Республіку Крим і 24 області. Окремими адміністративними одиницями є міста Київ і Севастополь.

Середньою ланкою адміністративно-територіального устрою є адміністративні райони та міста обласного підпорядкування. Найнижчою ланкою адміністративного устрою районів є міста районного підпорядкування, селища й села. Територія великих міст може ділитись на райони.

В унітарній за політико-адміністративним устроєм Україні головним компонентом територіальної структури є адміністративна область.

33. Обчисліть висоту бархана, якщо відомо: стрімкість його підвітряного схилу — 30°, довжина — 200 м.

34. Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд — 5,5 млн т, а загальні запаси мідних руд становлять 192, 5 млн т.

35. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримських гір.

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра.

Прикладами приток Дніпра можуть бути:

Прип’ять (1);

Тетерів (2);

Ірпінь (3);

Рось (4);

Самара(5).

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст