ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 25

1. Квітку, яка має тичинки й маточку, називають:

 • ◻ А дводомною;
 • ☒ Б двостатевою;
 • ◻ В одностатевою;
 • ◻ Г однодомною.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку і виберіть правильні.

 • I — на рисунку зображено внутрішню будову листка;
 • II — на рисунку зображено внутрішню будову кореня;
 • III — цифрою 1 позначено замикаючі клітини;
 • IV — цифрою 2 позначено клітини шкірочки;
 • ☒ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

3. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку і виберіть правильні.

 • I — на рисунку зображено скелет черепахи;
 • II — літерою «а» позначено уростиль;
 • III — літерою «г» позначено лопатку;
 • IV — літерою «в» позначено ключицю;
 • ◻ А I, III;
 • ☒ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, IV.

4. На відміну від круглих червів, у кільчастих червів є:

 • ◻ А травна система;
 • ◻ Б видільна система;
 • ☒ В кровоносна система;
 • ◻ Г нервова система.

5. Крижовий відділ хребта людини містить:

 • ☒ А 5 зрослих хребців;
 • ◻ Б 3-4 зрослих хребці;
 • ◻ В 5 рухомих хребців;
 • ◻ Г 7 рухомих хребців.

6. Укажіть камеру серця, у яку надходить венозна кров судинами, що містять внутрішні кишенькові клапани:

 • ◻ А ліве передсердя;
 • ◻ Б лівий шлуночок;
 • ☒ В праве передсердя;
 • ◻ Г правий шлуночок.

7. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9 300 нуклеотидів.

У ньому закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з...:

 • ◻ А 51 нм;
 • ☒ Б 102 нм;
 • ◻ В 153 нм;
 • ◻ Г 160 нм.

8. Вірусний капсид, зруйнований до субодиниць за певних умов, може знову відновлюватися до вихідного стану. Укажіть, як називається така особливість вірусу:

 • ◻ А репарація;
 • ☒ Б самозбирання;
 • ◻ B рекогніція;
 • ◻ Г самооновлення.

9. Укажіть, як називається запрограмована смерть клітини:

 • ◻ А некроз;
 • ◻ B делеція;
 • ☒ В апоптоз;
 • ◻ Г елімінація.

10. Частота кросинговеру залежить від:

 • ☒ А відстані між генам;
 • ◻ Б кількості хромосом у каріотипі;
 • ◻ В відстані між хромосомами;
 • ◻ Г кількості хромосом у гаплоїдному наборі.

11. В овець сіре забарвлення вовни домінує над чорним, а довговухість неповно домінує над безвухістю. Від схрещування сірих коротковухих овець одержали...:

 • ◻ А 42 ягняти;
 • ◻ Б 28 ягнят;
 • ☒ В 21 ягня;
 • ◻ Г 25 ягнят?

12. У певних місцях внутрішня і зовнішня мембрани ядра за допомогою білків з’єднуються для здійснення зв’язку між ядром і цитоплазмою, утворюючи:

 • ◻ А хроматин;
 • ☒ Б ядерні пори;
 • ◻ В ядерця;
 • ◻ Г ядерну пластинку.

13. Укажіть назви цвілевих грибів:

 • ☒ 1 пеніцил;
 • ◻ 2 дріжджі;
 • ◻ 3 клавіцепс;
 • ◻ 4 фузарій рожевий;
 • ☒ 5 аспергіл;
 • ☒ 6 ризопус.

14. Укажіть ознаки пристосування птахів до польоту:

 • ◻ 1 гнучка шия;
 • ☒ 2 повітряні мішки;
 • ☒ 3 оперення;
 • ☒ 4 порожнисті кістки;
 • ☒ 5 кіль;
 • ◻ 6 теплокровність.

15. Укажіть викривлення та вигини хребта:

 • ☒ 1 сколіоз;
 • ◻ 2 артроз;
 • ◻ 3 остеопороз;
 • ☒ 4 лордоз;
 • ☒ 5 кіфоз;
 • ◻ 6 тромбоцитоз.

16. Установіть відповідність між ланками ланцюгів живлення в екосистемі луки та назвами організмів:

 • 1 продуценти;
 • 2 консумента І порядку;
 • 3 консументи II порядку;
 • 4 редуцента;
 • А бактерії гниття;
 • Б сова;
 • В миша польова;
 • Г конюшина лучна;
 • Д в’юн.

17. Запишіть основні принципи побудови системи органічного світу:

1. принцип філогенетичності;

2. принцип ієрархічності;

3. принцип номенклатурної упорядкованості.

18. Продуктивність екосистеми поділяють на первинну, створену ____ (1), і вторинну, створену ____ (2). Певні закономірності передачі енергії та речовини між трофічними рівнями в екосистемі відображає ____ (3).

 • А гетеротрофами;
 • Б автотрофами;
 • В одноклітинними організмами;
 • Г правило екологічної ніші;
 • Д багатоклітинними організмами;
 • Е правило екологічної піраміди

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут