Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

Роль козацтва в історії України

Козацтво часто порівнюють з таборитами, донським козацтвом.

Але є значні відмінності:

• українське козацтво було значно вищою формою щодо своєї організації;

• козаки створили Запорозьку Січ, яка стала важливим осередком соціального і національно-визвольного руху, постійним вогнищем опору полонізації й окатоличення українського народу;

• Запорозька Січ значно вплинула на подальший розвиток козацтва та подальшу долю України;

• Запорозька Січ дала Україні політиків і воєначальників, які сприяли поступу своєї Вітчизни;

• завдяки козацтву значно зріс авторитет України на міжнародній арені;

• козацтво стало авангардом народу, народних повстань і рухів;

• вперше державотворчі функції перейшли до представників народу, які стало виконувати козацтво;

• українська державність збагатилася новими історичними формами, що значно відрізнялися від основ феодального суспільства, які панували в країнах Європи;

• козацтво стало вирішальною силою в боротьбі за українську державність, у побудові козацької держави. Цим українське козацтво відрізнялося від донського козацтва, яке виконувало лише військово-оборонні функції;

• ватажки Козаччини, зокрема П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, П. Дорошенко, І. Мазепа, боролися за інтереси всього українського народу;

• демократичні традиції козацтва, досвід самостійного економічного життя в Гетьманщині, висока культура XVI—XVIII ст. стали передумовою національного відродження українського народу.