Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

Характеристика і порівняння процесу українського державотворення з основними тенденціями політичного розвитку європейських країн

Для Європи XVII ст. видалося бурхливим і неспокійним, сповненим руйнівних війн та кривавих революцій.

У 40-70-х рр. XVII ст. у Європі відбувся цілий ряд повстань та революційних рухів:

1660 рр. — революція в Англії;

1640-1652 рр. — «війна женців» у Каталонії за збереження автономії;

1647 р. — антиіспанська боротьба в Південній Італії та на Сицилії;

1648—1653 рр. — антиабсолютистський рух Фронда у Франції;

1648 р. — повстання селян, міщан у Московії та ін.

Спільні риси:

• ці та інші події засвідчували посилення кризи середньовічної цивілізації як в Європі, так і в Україні;

• причини Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького слід розглядати як складову визрівання процесу соціальної та визвольної боротьби, що охопила ряд європейських країн у 40-70-х рр. XVII ст.;

• Національно-визвольна боротьба українського народу теж виборювала національну незалежність, як і революції в Європі;

• ця боротьба була довготривалою, надто складною і суперечливого, відбувалося чергування її злетів і спадів;

• перепліталися національно-визвольна, релігійна та соціальна боротьба;

• велика розмаїтість форм боротьби — від найпасивніших до найактивніших, включно з воєнними діями, політичною і дипломатичною боротьбою;

• для боротьби характерні нетерпимість, жорстокість і терор;

• брак єдності серед еліти, що негативно позначилося на ході й результатах боротьби.

Відмінності:

• Хмельниччина відрізнялася від названих вище народних рухів тим, що українська верхівка — козацька старшина і православна шляхта, беручи участь у Національно-визвольній боротьбі прагнула:

- зберегти земельну власність в Україні;

- добитися створення національної козацько-старшинської державності.

• В ході Національно-визвольної боротьби ці сили спромоглися започаткувати утворення української державності у формі Гетьманщини.

Особливості козацької доби

XVI-XVIII ст. — козацька доба в історії українського народу.

Козацтво:

• виділяється в окремий суспільний стан;

• відіграє роль значної політичної сили;

• стає центром національно-визвольного руху;

• стало ядром української державності.

Особливості:

• козацтво виробило своєрідний внутрішній суспільний устрій, що базувався на попередніх общинних традиціях і збагатився новими елементами;

• була вироблена проста, але ефективна система органів влади, участь усіх козаків у вирішенні важливих питань державного будівництва;

• військова сила запорожців та оригінальна тактика ведення бою, якою козаки збагатили військове мистецтво, була добре відома за межами України;

• існування Запорозької Січі було значним фактором у міжнародних стосунках: велися переговори і укладалися угоди з Річчю Посполитою, Московією, Кримським ханством, Швецією, Туреччиною;

• козацтво відіграло велику роль у розвитку суспільної свідомості, появі нових елементів української ментальності, пов’язаних зі свободою, волею, нескореністю.