Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

Друга Малоросійська колегія (1764-1786 рр.)

Для управління Лівобережною Україною було створено Малоросійську колегію на чолі з П. Рум’янцевим, що зосередив у своїх руках всю повноту влади.

Колегія складалася з 4 російських представників і 4 українських старшин, прокурора (цю посаду обіймав російський полковник) і двох секретарів (росіянина і українця).

Основні завдання колегії:

• остаточна ліквідація автономних прав;

• закріпачення селян;

• контроль над економічним розвитком України;

• збільшення збору податків із населення.

Діяльність колегії

• Було ліквідовано Генеральну військову канцелярію, Генеральний військовий суд.

• Інші установи — Канцелярія малоросійського скарбу, Генеральна лічильна комісія, Канцелярія генеральної артилерії підпорядковувалися Малоросійській колегії.

• У 1781 р. був ліквідований полково-сотенний устрій, а Лівобережжя поділене на три намісництва — Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (потім — Малоросійське генерал-губернаторство). Тоді ж утворені Харківське (1780 р.) та Катеринославське (1783 р.) намісництва.

• Проведено ревізію господарського життя Гетьманщини, під час якої було здійснено перепис населення, опис населених пунктів і земельної власності, кількості дворів, ґрунтів, зібрано дані про повинності й податки тощо.

Мета перепису — збільшення податків і надходжень у казну.

• Введено подушне оподаткування населення.

• П. Рум’янцев почав втручатися в діяльність органів управління.

• У містах створювалася єдина для всієї Російської імперії система адміністрації.

• Прапори України, гетьманські клейноди, військові печатки було відіслано до Санкт-Петербурга. Це свідчило про те, що Україну остаточно позбавлено автономії у складі Росії.

Гетьманщина — Українська козацька держава, утворена в ході національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Офіційна назва — Військо Запорозьке.

Експансія — прагнення тієї чи іншої держави до захоплення нових територій, ринків, джерел сировини або безпосереднє втручання в справи інших держав.

Запровадження кріпацтва (1783 р.)

1783 р. кріпосне право було поширено на українське селянство. Відбулося остаточне закріпачення селян.

Своїм указом Катерина II прикріплювала селян до місць їхнього проживання на час останньої ревізії.

1785 р. виходить «Жалувана грамота дворянству», за якою українська шляхта отримує дворянські права та привілеї.

В Україні утверджується суспільно-політичний устрій, характерний для всієї Російської імперії.

Висновки:

• ліквідація Гетьманщини прискорила процес колонізації українських земель і розширила плацдарм для експансіоністської політики Російської імперії;

• російський царизм здійснював хижацьку експлуатацію людських і матеріальних ресурсів українських земель;

• насильницьке знищення автономії України не змогли знищити головного — традицій і ідей незалежної Української держави;

• незважаючи на постійні утиски царизму, ідеї незалежності України завжди відроджувалися в літературі, мистецтві, народних переказах і піснях, різних формах суспільно-політичного руху.