Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Передумови Національно-визвольної війни

Національно-визвольна війна — це війна проти іноземного панування, за створення власної незалежної держави.

• Перебування українських земель під владою Речі Посполитої.

• Послаблення королівської влади в Речі Посполитій внаслідок зростання і зміцнення великого феодального землеволодіння.

• Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.

• Політика насадження уніатства та католицизму, переслідування православ’я.

• Козацько-селянські повстання кінця XVI — початку XVII ст. дали українському народу значний військовий досвід, піднесли його національну самосвідомість.

• Існування Запорозької Січі, розширення її впливу створювало основу для розбудови в майбутньому Української держави.

Причини Національно-визвольної війни

• Політичні: тяжкий політичний гніт із боку Речі Посполитої, відсутність власної державності.

• Економічні: перебування українських родючих земель у руках польських магнатів.

• Соціальні: погіршення становища селян, зростання панщини, посилення кріпацтва.

• Національні: політика ополячення українського населення, обмеження українців у правах, переслідування української мови, культури, звичаїв.

• Релігійні: утиски православ’я, насадження католицизму.

Характер війни: Національно-визвольна, антифеодальна, справедлива війна українського народу за своє соціальне та національне визволення.

Рушійні сили Національно-визвольної війни: козацтво і селянство — головні рушійні сили, що боролися проти соціального гніту, українських магнатів та іноземного поневолення, широкі маси міського населення, козацька старшина, духовенство і дрібна українська шляхта, що теж відігравали важливу роль у війні.

Провідною силою в Національно-визвольній війні виступало козацтво.

Завдання Національно-визвольної війни:

• ліквідація влади польського короля, магнатів і шляхти на значній території України;

• звільнення українського народу від панування Речі Посполитої;

• створення незалежної соборної Української держави;

• ліквідація польсько-шляхетського землеволодіння, скасування кріпосного права та особисте звільнення сотень тисяч селян;

• позбавлення від національного гніту та панування католицької церкви.