Конспект лекцій з дисципліни «Історія України»

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ

1925 р., грудень - XIV з'їзд ВКП(б) ухвалив генеральну лінію на здійснення індустріалізації народного господарства.

1927 р., грудень - XV з'їзд ВКП(б) в грудні затвердив директиви першого п'ятирічного плану розвитку країни на 1928-1929 - 1932-1933 господарські роки, запровадив курс на колективізацію сільського господарства.

1928 р., січень - прийнято рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про примусове вилучення в селян зернових "надлишків".

1929 р., листопад - на пленумі ЦК ВКП(б) було вирішено розпочати масову прискорену колективізацію.

1932 р. ,7 серпня - підписано постанову СРСР "Про охорону соціалістичної власності" (відомий у народі як «закон про п'ять колосків»).

1932 р., жовтень - 1933 р., квітень - Україну охопив масовий голод, викликаний політикою насильницької колективізації.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чому наприкінці 1920-х рр. радянське керівництво повернулося до політики форсованого соціалістичного будівництва? Здійснення яких соціалістичних експериментів воно передбачало?

2. Як здійснювалась індустріалізація в СРСР?

3. Які реальні підсумки модернізації Української республіки в роки довоєнних п’ятирічок?

4. Як здійснювалася насильницька колективізація в Україні?

5. Чим був викликаний голодомор 1932-1933 рр. в Україні? Які наслідки він мав для української нації?

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Індустріалізація в Україні.

2. Колективізація та її наслідки для України.

3. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

4. Голодомор 1932-1933 рр. на Дніпропетровщині.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст