Географія. Опорні конспекти. Україна у світі: природа, населення. 8 клас

Конспект № 4

Картографічні проекції

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Учень/учениця:

• називає елементи карти;

• пояснює відмінності між різними картографічними проекціями;

• вміє користуватися навчальними картами й атласами;

• оцінює значення географічної карти для людини.

Особливості зображення на географічній карті. На відміну від глобуса, який правильно передає форму Землі, карта має певні спотворення, адже являє собою плоске зображення. Під час переходу від кулястої поверхні глобусу до площини не обійтися без розтягнення та стискання зображення. Тому виникають спотворення відстаней, площ, кутів (напрямів) і форм об’єктів.

Унаслідок спотворень карта, на відміну від глобуса, не має єдиного масштабу: на ній є основний масштаб (який зберігається лише на окремих лініях або точках) і допоміжні. Тому вимірювання відстаней на географічній карті краще проводити не лінійкою, а за градусною сіткою.

Картографічні проекції. З метою зведення спотворень на карті до мінімуму використовують різні картографічні проекції — математичні способи, які дозволяють перейти від кулястої поверхні до площини. Проекції визначають відповідність географічних координат точок на земній кулі відповідним їм точкам на площині карти.

Види картографічних проекцій

Картографічні проекції

за характером спотворень

за видом градусної сітки

1. Рівнокутні

«+» кути та форми

«-» відстані та площі

1. Циліндрична

• карти світу

• навігаційні карти

2. Рівновеликі

«+» площі та відстані

«-» кути та форми

2. Конічна та поліконічна

• карти частин материків

• карти України

3. Довільні

«+» кути, форми, відстані, площі

«+» спотворення середні

3. Азимутальна

3а. Пряма — карти Антарктиди, Арктики

За. Рівнопроміжні

«+» зберігається масштаб за одним із меридіанів чи паралелей

3б. Поперечна — карта півкуль

3в. Коса — карти материків

Які бувають картографічні проекції за характером спотворень. За характером спотворень розрізняють проекції рівнокутні, рівновеликі та довільні.

Карти, складені у рівнокутних проекціях, достовірно передають форми об’єктів і напрямки, проте спотворюють довжини та площі.

Рівновеликі проекції, навпаки, дозволяють правильно передати відстані та площі, але спотворюють форми об’єктів і напрямки.

Для довільних проекцій характерні одночасно всі види спотворень, але не такі значні. Різновидом довільних проекцій є рівнопроміжні, в яких збережено основний масштаб на певних меридіанах чи паралелях. Географічні карти України, як правило, складають у рівнопроміжних проекціях.

Які існують картографічні проекції за видом градусної сітки. Картографічні проекції розрізняють також за видом градусної сітки. Форма меридіанів і паралелей на карті залежить від того, на яку геометричну фігуру було спроектовано поверхню глобуса. Тому розрізняють проекції циліндричні, конічні, азимутальні й інші.

Картографічні проекції

У циліндричних проекціях градусну сітку з поверхні глобуса спроектовано на бічну поверхню циліндра, тому меридіани і паралелі мають форму прямих ліній, які перетинаються під прямим кутом. Лінією нульових спотворень на таких картах є екватор. Чим далі від нього, тим спотворення збільшуються. Найчастіше ці проекції використовують під час створення карт світу та спеціальних карт для навігації.

У конічних проекціях поверхню глобуса спроектовано на бічну поверхню конуса. При цьому паралелі мають форму дуг, а меридіани — прямих ліній, які сходяться до полюса. Лініями нульових спотворень є паралелі, що прилягають до конуса. У конічних проекціях найчастіше створюють карти держав (у тому числі й України) або частин материків.

В азимутальних проекціях проектування здійснюють на дотичну площину, тому спотворень немає лише в єдиній точці її дотику до поверхні глобуса.

Якщо цією точкою є географічний полюс, проекцію називають прямою азимутальною. При цьому паралелі мають форму концентричних кіл, а меридіани — прямих ліній, що радіально розходяться. Такі проекції застосовують здебільшого для складання карт Антарктиди й Арктики.

АЗИМУТАЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ

Азимутальні проекції

Якщо точка дотику перебуває десь на екваторі, проекцію називають поперечною азимутальною. На таких картах екватор і середній меридіан мають форму прямих ліній, інші лінії градусної сітки — дуг. У такій проекції створюють карту півкуль.

Коса азимутальна проекція має точку дотику площини до поверхні глобуса в центрі території, яку зображують. Меридіани і паралелі при цьому мають форму дуг. Лише середній меридіан прямий. Так створюють карти більшості материків.