Історія України опорні конспекти 9 клас

Розвиток капіталістичного способу виробництва після скасування кріпосного права в Україні

Поширення вільнонайманої праці

Скасування кріпосного права призвело до виникнення ринку найманої праці — сотні тисяч безземельних і малоземельних селян, позбавлених знарядь праці, становили його основу. Вони змушені були йти до міст і продавати себе як робочу силу.

Розвиток ринкових відносин у сільському господарстві збільшував попит на вільнонайману працю. Найбільше вільнонайманих робітників було у Катеринославській, Таврійській і Херсонській губерніях, тобто на півдні України. Таким чином, промисловий переворот, розвиток ринкових відносин своїм наслідком мав соціальні зміни — завершився процес формування кадрів — постійних робітників і торговельно-промислових підприємців (буржуазії).

1. Клас найманих робітників сформувався з таких категорій населення:

• вихідців із зубожілих селян (місцевих і прийшлих із різних губерній Російської імперії); розорених ремісників.

У 1897 р. в Україні налічувалося 1 млн 480 тис. робітників, або 17% населення, а також 1,8 млн сільськогосподарських робітників.

Злих:

у промисловості — 425 тис. робітників, причому половина з них працювала у важкій промисловості Катеринославської губернії;

у сільському господарстві, рибальстві, мисливстві — 425 тис. робітників;

на транспорті — 60 тис;

у торгівлі — 35 тис.

Своєрідно складалася національна структура пролетаріату України:

— на кінець XIX ст. серед робітників донецьких шахт 73,3% були вихідцями з російських губерній;

— у металургії було зайнято 69% робітників — росіян і 22,3% — українців.

2. Клас підприємців (буржуазії) формувався: за рахунок вихідців з українських, російських, польських поміщиків (Терещенки, Рутченки, Бобринські та інші); з українських купців і міщан (Яхненки, Симиренки, Панченки та інші); з технічної інтелігенції; частково з капіталістів-іноземців.