Історія України опорні конспекти 9 клас

Ринкові відносини

Ринкові відносини — це економічні відносини в сфері обміну, які забезпечують продаж товарів на основі попиту і пропозиції, свободи господарської діяльності.

1863 р. чисельність населення України становила 13,4 млн осіб, а 1897 р. — 23,4 млн осіб.

Сільське населення становило 84%.

Основні тенденції модернізації

1. Реформа дала могутній поштовх розвиткові ринкових відносин:

• розширювалася сфера функціонування ринкових відносин;

• селянські господарства все більше орієнтувалися на ринок;

• сприяла появі ринку робочої сили, робоча сила перетворилася на товар;

• земля опинилася в центрі ринкового обігу;

• товарно-грошові відносини стали домінуючими у господарствах поміщиків і заможних селян;

• стимулювався розвиток селянського підприємництва;

• утворювалися верстви підприємців і найманих робітників;

• почався інтенсивний процес розшарування селянства на:  — заможних — становили близько 25% усього сільського населення, зосередили в своїх руках близько 40% селянських земель, понад 50% робочої сили і продуктивної худоби;  — середняцьких — становили близько 25% усього сільського населення, були власниками четвертої частини надільних земель;  — бідняцьких — становили понад половину селянських господарств, їхня земельна власність не перевищувала 5 десятин. Щоб поліпшити своє життя, селяни-бідняки наймалися до заможних селян або поміщиків. Багато з них ішли на заробітки в місто, наймалися на фабрики і заводи.

Наприкінці XIX ст. в Україні налічувалося майже 2 млн сільськогосподарських робітників.

2. Пожвавилося технічне оснащення сільськогосподарського виробництва.

Використовували: парові молотарки, кінні молотарки, три- і чотирилемішні плуги, сівалки, косарки, культиватори, віялки, жниварки тощо.

3. Підвищилася врожайність сільськогосподарських культур унаслідок використання машин, вільнонайманої праці, поліпшення структури посівів.

4. Чіткішою стала спеціалізація окремих районів України.

5. Реформа прискорила процес формування в Україні індустріального суспільства, зростання міст, розвиток транспорту, торгівлі.

6. Швидко розвивалося товарне виробництво.

Товарне виробництво — виробництво продукції не для власного споживання, а на продаж.

Цьому сприяло:

• зростання попиту на хліб на внутрішньому і зовнішньому ринках;

• розширення мережі залізниць;

• спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва;

• запровадження в сільському господарстві нової техніки, нових технологій та способів обробітку землі (особливо у заможних селян).

Висновки

Аграрна реформа в Росії була лише частиною модернізації суспільства.

Становлення нового — капіталістичного — суспільного ладу, яке бурхливо відбувалося після скасування кріпосного права, не могло не позначитися на процесі національного і духовного відродження українського народу.