Історія України опорні конспекти 9 клас

Капіталізація

1. Для успішного розвитку ринкових відносин необхідні:

• робоча сила;

• капітал (гроші);

• сировина.

Скасування кріпосного права, аграрне перенаселення, демографічний вибух зумовили появу значної чисельності робітників.

2. Для розвитку машинної індустрії знайшлися і капітали. Основними джерелами фінансування стали:

• урядові субсидії;

• викупні платежі;

• іноземні інвестиції;

• кошти акціонерних компаній.

3. Розгортанню промислового перевороту сприяла й урядова політика:

• надання підприємцям пільгових державних замовлень на тривалий строк;

• кредитування промисловості національним банком;

• запровадження охоронних митних тарифів на ввезення до Російської імперії паровозів, металовиробів, чавуну тощо.

4. Реформа відкрила перед уже особисто вільними селянами ‘ широкі можливості для активізації господарської діяльності. Вона прискорювала розпад натурального господарства і створювала ринок збуту для капіталістичного виробництва. Селяни тепер могли купувати рухоме і нерухоме майно, займатися не лише сільськогосподарським виробництвом, а й торгівлею, відкривати промислові підприємства. Зростала капіталізація заможних селян. Поширювалася в сільському господарстві вільнонаймана праця. Це було продуктивнішим методом господарювання.

5. Землеробство України все більше втягувалося в товарний обіг, поступово перетворюючись на капіталістичне. Земля стала товаром. Більшість земель купували купці, міщани,

духівництво, заможні селяни. Так, до 1905 р. поміщики українських губерній продали особам недворянського стану майже 6 млн десятин землі, що становило понад третину загальної площі дворянського землеволодіння. За період з 1863 р. по 1902 р. у ринковий обіг в Україні надійшло понад 25,6 млн десятин приватновласницької землі.

6. Заможні селяни з 1877 р. по 1905 р. придбали близько 4,5 млн десятин землі і збільшили свої землеволодіння у 4 рази.

7. Виникало чимало підприємців українського походження (Семиренки, Харитоненки, Римаренко, Яхненко та інші).

Способи розвитку капіталізму (ринкових відносин) у сільському господарстві України

I.            Прусський

Ознаки:

— основна частина землі залишалася у поміщиків;

— селяни платили викуп поміщикам за свою свободу;

— селяни залишалися в економічній залежності від поміщика;

— поміщицькі господарства повільно пристосовувалися до праці вільнонайманих робітників;

— довгий і складний процес перетворення сільського господарства з феодального на капіталістичний.

(Цей шлях був характерним для селянських господарств Правобережжя і Лівобережжя).

II.         Американський

Ознаки:

— уся земля передавалася селянам;

— селяни діставали волю без викупу;

— селяни не залежали від поміщиків;

— відсувалася повна ліквідація кріпосного гніту;

— на селі швидко створювалися капіталістичні фермерські господарства.

Україна йшла в основному прусським шляхом розвитку капіталізму в сільському господарстві.

(Утім американський шлях розвитку був характерним у господарствах державних селян і козаків Правобережжя й Лівобережжя та в селянських господарствах на півдні України).