Історія України опорні конспекти 9 клас

Розвиток промисловості

Причини повільного промислового розвитку західноукраїнських земель

1. Імпорт фабрично-заводських виробів із західних високо- розвинених провінцій Австрії не сприяв розвиткові промисловості краю.

2. Західноукраїнська промисловість не могла витримувати конкуренції дешевих товарів і почала занепадати.

3. Промисловість була сировинним придатком Заходу.

4. Невелика кількість міст, слабкорозвинена торгівля, низька заробітна платня, високий рівень безробіття — все це гальмувало розвиток промисловості.

Промисловість західноукраїнських земель розвивалася повільно. Їхній розвиток визначався інтересами великої фабричної промисловості західних і центральних провінцій імперії. Розвивалися галузі видобування і первинного оброблення сировини (нафтова, лісорубна). Промисловість мала дрібний, кустарно-ремісничий характер. Західноукраїнські землі були ринком збуту готових товарів і джерелом надходження сировини та робочої сили до індустріально розвинених провінцій Австрійської імперії.

Вдаючись до хижацької експлуатації природних багатств краю та експлуатації робітників, іноземні (польські, австрійські, німецькі, угорські, румунські) підприємці одержували величезні прибутки.