Історія України опорні конспекти 9 клас

Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців

Фольклор — усна народна творчість.

Етнографія — наука про особливості життя різних народів, про їхню культуру, вірування, побут, звичаї та взаємозв’язки. Першим етапом національного руху є музейний — збирання історичних документів, фольклору, старожитностей.

Саме фольклор, на думку передових людей того часу, був невичерпним джерелом самобутньої української культури. Чимало шанувальників народних традицій ходили по селах, розшукували перлини народної творчості. У 1819р. Микола Цертелєв надрукував першу збірку українських історичних дум.

М. Максимович був укладачем трьох збірок народних пісень:

• „Малоросійські пісні...” (1827 p.), 127 пісень історичного, побутового та обрядового характеру з коментарями;

• „Українські народні Пісні” (1834 p.);

• „Збірник українських пісень” (1849 p.), яку дослідники назвали „золотою книгою українознавства”. Започатковуються окремі галузі українознавства. Відбувається процес відродження української мови. Письменник Іван Котляревський започаткував перетворення народної мови на літературну. Поема „Енеїда”, опублікована у 1798 р. „мужицькою” мовою, продемонструвала світове багатство української мови, здатність її до чіткого й яскравого вираження думок не лише в розмові, а й на письмі.

Формування літературної української мови сприяло створенню граматик, словників, виданню збірок фольклору. Здійснювалися спеціальні експедиції з етнографічного вивчення населення різних областей і куточків України. Етнографічні матеріали збирали П. Куліш, М. Драгоманов, П. Чубинський, Б. Грінченко та інші. Такі матеріали друкували в „Киевской старине” та „Етнографическом обозрении”.

Значну кількість етнографічних матеріалів видавало Наукове товариство ім. T. Шевченка у Львові.

У 1847 p. М. Костомаров видав книгу „Слов’янська міфологія” .

Українську народну творчість вивчали і видали збірники М. Максимович, І. Срезневський, П. Куліш, А. Метлинський, П. Чубинський, М. Драгоманов, Я. Головацький та інші.