Історія України опорні конспекти 9 клас

Антагонізм міста і села

У зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин у містах з’явилися риси індивідуалізму, в той час як на селі звикли всі основні питання вирішувати громадою, яка стежила за станом доріг, мостів, громадських будівель. Кругова порука мала місце під час відбування казенних повинностей. Заможні верстви міського населення все більше втрачали зв’язок з національними культурно-побутовими традиціями українського народу. Переважання в містах населення інших національностей вело до втрати містами своєї національної самобутності.

Село залишалося носієм українських звичаїв та традицій, берегинею української культури.