Історія України опорні конспекти 9 клас

Відкриття вищих і середніх навчальних закладів

Середні навчальні заклади

1. Гімназії.

Навчалися діти дворян і чиновників.

З 1828 р. навчання тривало 7 років.

У той час в Україні було 19 гімназій.

Гімназії було відкрито в Одесі (2), Херсоні (2), Києві (2), Чернігові, Полтаві, Катеринославі та інших містах.

2. Приватні пансіонати.

Працювали за програмою середніх навчальних закладів.

3. Інститути шляхетних дівчат.

Здобували освіту доньки дворян, тут вони і виховувалися. Діяли у:

Харкові (з 1812 p.),

Полтаві (з 1817 p.),

Одесі (з 1829 р.),

Керчі (з 1836 p.),

Києві (з 1838 p.).

4. Проміжне місце між гімназіями й університетами посідали такі ліцеї:

Кременецький на Волині, заснований у 1805 p., Рішельський в Одесі (заснований у 1817 p.),

Ніжинський (заснований у 1820 р. на кошти братів Безбородьків і перетворений у 1832 р. на гімназію вищих наук).

1827 р. Було видано указ імператора про заборону допуску в середні і вищі навчальні заклади вихідців з кріпосних селян.

5. На західноукраїнських землях у 40—50-х роках XIX ст. існувало:

у Східній Галичині — 8 гімназій,

у Північній Буковині — одна, у Закарпатті — 9.

Вищі навчальні заклади

• 1805 р. Зусиллями місцевого дворянства на чолі з Василем Каразіним (громадським діячем, економістом, поміщиком-лібералом) було засновано Харківський університет. Першим ректором університету був І. Рижський.

Якщо у 1805 р. навчалося лише 65 студентів, то у 1855 р. — 492. До середини XIX ст. підготував близько 3 тис. фахівців.

За перше півріччя XIX ст. 56 вихованців Харківського університету стали професорами і працювали як у Харківському, так і в Київському, Московському, Казанському університетах. Найвідомішими були:

математик М. Остроградський,

славіст І. Срезневський,

філолог О. Потебня,

історик М. Костомаров.

• 1834 р. У Києві відкрито університет Святого Володимира.

Першим ректором університету був М. Максимович.

У 1842 р. він одержав нове приміщення.

Якщо в Київському університеті у 1834 р. навчалося 62 студенти, то у 1855 р. — 808.

• Діяла ще Київська духовна академія, яку було створено на базі Києво-Могилянської академії у 1819 р.

На західноукраїнських землях з вищих навчальних закладів працювали:

• Львівський університет (1661 p.);

• з 1817 р. у Львові працювала Реальна (торговельна), а з 1844 р. — Технічна академія;

Більшість навчальних предметів викладали польською, німецькою, латинською мовами. Студентів-українців було мало;

• у 1817 р. у Львові створено культурно-освітню установу — Оссолінеум (Львівський інститут Оссолінських). Засновником був М. Оссолінський — польський просвітник,

бібліограф, літературознавець та історик. Інститут мав два відділи, бібліотеку і музей. Інститут Оссолінських був просвітницьким центром того часу;

• у Закарпатті не було жодного вищого навчального закладу;

• у Північній Буковині діяв Чернівецький ліцей, який готував кадри духовенства.