Історія України опорні конспекти 9 клас

Капіталізація і її вплив на культуру

Розвиток промисловості, міст, торгівлі, необхідність упровадження у виробництво та використання нової техніки та технології вели до зміни характеру виробництва, характеру праці. Необхідно було вести документацію, оскільки механізація, запровадження машин та індустріальних технологій вимагали стандартів. Обов’язковою передумовою успішної виробничої діяльності стало вміння читати креслення й іншу технічну документацію, вести бухгалтерський облік. Зростали прибутки підприємців і вони мали можливість вкладати частину коштів у модернізацію виробництва. Це все сприяло розвиткові культури:

• розвиток промисловості призвів до появи нових матеріалів та технологій;

• зумовлював збільшення кількості навчальних закладів, відкриття фахових навчальних закладів;

• сприяв розвиткові науково-дослідної діяльності;

• збільшилася чисельність інженерів, лікарів, учителів;

• національна інтелігенція стала впливовою інтелектуальною силою, здатною спрямувати культурний поступ нації й вести її за собою;

• пожвавився інтерес широкої громадськості до історії, мови, культури;

• зросла чисельність професійно підготовлених кадрів робітників та чиновників.