Історія України опорні конспекти 9 клас

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розвиток освіти та науки

Особливості розвитку культури

1. Не було власної державності.

2. Поділ українських земель між двома імперіями — Російською та Австрійською.

3. Національне гноблення українського населення.

4. Феодально-кріпосницький лад і монархічна влада, що охороняла цей лад в Російській і Австрійській імперіях, гальмували розвиток культури і прирікали народні маси на зубожіння й духовну темряву.

5. Об’єктом нападів обох імперій була українська мова — основа і форма національної культури.

6. Проводилася політика русифікації та культурної асиміляції українців, що її чинила Російська імперія, та онімечування в Австрійській імперії, яке поєднувалося в Галичині з ополяченням, у Буковині — з румунізацією, в Закарпатті — з мадяризацією.

7. Існувала цензура.

8. Модернізація економіки сприяла розвиткові й становленню модерної української культури.

9. Формувалася патріотично налаштована інтелігенція, яка виступила на захист національної гідності українського народу.

10. Відбувався процес національного відродження.

11. Культурний розвиток на західноукраїнських землях був тісно пов’язаний з діяльністю духівництва.

12. Помітний вплив на розвиток культури в Україні мало поширення загальноєвропейських ідей, ідеї Французької революції, романтизму, часів Просвітництва.

Модернізація — оновлення, вдосконалення, надання сучасного вигляду, перетворення відповідно до сучасних вимог економіки, технічне та технологічне переобладнання економічної сфери.

Цензура — нагляд за друкованими виданнями для недопущення публікації небажаної, з точки зору даної держави, інформації.

Асиміляція — процес у суспільному житті, за якого окремі- народи, що перебувають під сильним колоніальним тиском у багатонаціональній державі, засвоюють культуру і мову панівної нації і поступово зливаються з нею.