Історія України опорні конспекти 9 клас

Староукраїнство й українство Нового часу

Питання походження українців дискусійне.

Утім історія переконливо доводить, що є такий народ, етнос, коріння якого сягають сивої давнини, який має свою багатонаціональну країну.

Формуванню українського народу передували русичі, руси, праслов’яни, скіфи, сармати та інші.

Зародком українського етносу вважають трипільську культуру племен Подніпров’я (IV — III тис. до н. е.). У знайдених археологами витворах матеріальної культури, релігійних уявленнях племен трипільської культури, які розселилися на території сучасної України, є чимало елементів української культури сьогодення.

Предками українців були східні слов’яни, що жили на північних землях — Київщині, Чернігівщині, на Волині, у Галичині.

Українська народність формувалася на основі об’єднання різних східнослов’янських племен і інтеграції їх з іншими прийшлими народами.

Наприкінці IX ст. відбувається процес об’єднання східнослов’янських племен навколо Києва. Київська Русь існувала як окрема цивілізація. Була системою економічного, політичного, релігійного життя.

Назва „Україна” вперше вживається у літописі від 1187 р.

Українство Нового часу характеризується зростанням його національної свідомості, розуміннями своєї окремішності від інших народів. Відбувався процес консолідації української нації та розуміння необхідності відтворення української державності.

У період Нового часу розпочався період українського національного відродження.