Історія України опорні конспекти 9 клас

Кирило-Мефодіївське братство (1846-1847 pp.)

Утворення Кирило-Мефодіївського братства

Назване на честь відомих слов’янських просвітників Кирила і Мефодія.

Знаком члена братства став перстень або ікона з зображенням святих Кирила і Мефодія.

Усього членів — 12 осіб.

Ще близько 100 осіб підтримували з братством активні зв’язки.

Члени братства

Микола Костомаров — історик, професор Київського університету.

Василь Білозерський — полтавський учитель, викладач Петровського кадетського корпусу у Полтаві.

Микола Гулак — службовець канцелярії київського генерал- губернатора, дослідник історії права.

Пантелеймон Куліш — видатний письменник, автор української абетки, захоплювався історією козаччини, написав перший український історичний роман “Чорна рада”.

Тарас Шевченко — талановитий поет і художник.

Опанас Маркевич — етнограф і фольклорист.

Іван Посяда — педагог.

Георгій Анарузький — поет і публіцист.

Микола Савич — талановитий педагог і журналіст. Олександр Навроцький — поет-перекладач.

Олександр Тулуб — педагог.

Дмитро Пильчиков — педагог.

Крім Т. Шевченка, М. Костомарова і М. Савича, всі вони були молодими людьми віком від 19 до 25 років.

Усі братчики тією чи іншою мірою пов’язані з Київським університетом.

Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства — це поєднання:

• трьох рухів в Україні:

— українського автономістичного;

— польського демократичного;

— російського демократичного;

• християнської та національної ідей з ідеєю слов’янської єдності.

Ідеологія — система політичних, правових, моральних, релігійних, філософських поглядів та ідей.

Інтелігенція — соціальний прошарок суспільства, який живе за рахунок інтелекту, займається переважно творчою працею — в науці, культурі, освіті тощо.

Християнське спрямування братства відобразилось у:

• виборі патронів товариства — Св. Кирила і Мефодія;

• формі самої організації, яка наслідувала старі українські церковні братства;

• програмному документі, що виражав необхідність досягнення християнських ідеалів.