Історія України опорні конспекти 9 клас

Економічне становище українського населення

Західноукраїнські землі, нещадно експлуатувала Австрійська імперія. Галичина, Буковина, Закарпаття залишалися економічно відсталими сировинними придатками до розвинених західних промислових районів Австрії.

Основною галуззю економіки західноукраїнських земель залишалося сільське господарство. Переважна більшість найкращих земель належала поміщикам, державі та церкві. Поміщики постійно зменшували селянські наділи. З 1787 р. по 1848 р. у селян відібрано понад 1 млн моргів землі (один морг дорівнював приблизно 0,5985 га).

На середину XIX ст. виробництво промислової продукції на душу населення на західноукраїнських землях було в 5 разів нижчим, ніж у чеських та німецьких областях імперії. Австрійські власті гальмували розвиток західноукраїнської мануфактури:

• встановлювали великі податки;

• не надавали їм ніяких пільг та державних субсидій;

• вироби мануфактур не мали збуту на західноавстрійських ринках.

Технічне оснащення мануфактур було незадовільним: вони не мали парових двигунів. Перші парові машини в краї з’явилися лише у 1843 р.

Слабкорозвиненою була і торгівля. В Галичину ввозили готові товари з західних та центральних провінцій Австрійської імперії, а вивозили в основному сировину.

Висновок

Колоніальна політика Австрійської імперії гальмувала процеси переростання мануфактурної промисловості на фабрично-заводську й економічний розвиток західноукраїнських земель у цілому.