Історія України опорні конспекти 9 клас

«Київська козаччина»

(селянський рух, 1855 р.)

Рух селян виник навесні 1855 р. і поштовхом до нього стало обнародування маніфестів царського уряду у зв’язку з Кримською війною про створення державного ополчення. Рух охопив 9 (із 12) повітів Київської губернії, близько 500 сіл. Селяни повсюдно відмовлялися виконувати панщину і вимагали записати їх у козаки.

На придушення виступу кріпаків Київщини було кинуто 25 ескадронів кінноти, 9 рот піхоти та кілька рот саперів. Виступ селян було жорстоко придушено.

Висновок

Кризові явища у кріпосницькому господарстві та масові антикріпосницькі рухи свідчили про визрівання революційної ситуації на українських землях.