Історія України опорні конспекти 9 клас

Приклади соціальних рухів та виступав в Україні. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців

Селянські

виступи

З 1797 р. по 1825 р. — в Україні сталося 104 масових антиурядових виступи кріпаків.

З 1800 р. по 1860 pp. — сталося 2400 виступів.

1.1803 р. Виступи селян у 24 селах і містечках Черкаського повіту на Київщині.

2.1815—1820 pp. Масовий антифеодальний рух у селах Полтавської губернії.

3.1818—1820 pp. Виступи селян повітів Катеринославської губернії.

4.1824 р. Селянські виступи на Кіровоградщині, спричинені неврожаєм і голодом.

5.1825 р. Заклики селян Поділля до повстання нібито посланцем великого князя, так звана “костянтинівська легенда”, суть якої полягала в тому, що нібито спадкоємець трону.

— цесаревич Костянтин — хотів дати селянам волю, але його позбавили престолу.

6.1826 р. Селянські заворушення на Уманщині. Селяни оголосили себе вільними, почали захоплювати поміщицьке майно. Очолив повстання О. Семенов.

7.1832—1833 pp. Селянські виступи охопили Харківщину, Чернігівщину Херсонщину через неврожай і голод.

8. 26 квітня 1848 р. Виступ селян у маєтку Бобринської (Катеринославська губернія, Бахмутський повіт).

9.1856 р. Селянський рух “у Таврію за волею”. Селяни 674 сіл з населенням 76 тис. осіб із сім’ями та своїм скарбом пішли в Крим, сподіваючись на визволення. Регулярні війська спромоглися спинити селянський рух, лише застосувавши артилерію.

Скрізь для придушення повстань влада застосовувала військову силу, використовувала

 регулярні військові частини.

Повстання

козаків

 

 

Літо 1817 р. Повстання бузьких козаків на Херсонщині, яке було викликане ліквідацією козацького війська. Очолювали повстання Панас Бабиченко і Герасим Гетьманенко.

На придушення повстання кинуто 10 тис. солдатів російської армії. Повстання було розгромлено. 100 найактивніших повстанців віддали до суду (багатьох засудили до страти, до покарання шпіцрутенами, до вічної каторги у Сибірському військовому корпусі).

 

Покарання шпіцрутенами — це проведення засуджених крізь стрій солдатів, кожен з яких повинен бити засудженого палицею (шпіцрутеном). Присуджували до 200, 500 або навіть 1000 ударів. Багато хто після цього помирав.

Повстання

військових

поселенців

 

1. Липень 1819 р. Повстання військових поселенців у Чугуєві Харківської губернії. Поселенці відмовилися косити державне сіно для полкових коней, бо у власних господарствах було чимало невідкладної роботи.

Повсталі поставили вимогу ліквідації військових поселень. Проти повсталих кинули регулярні війська, озброєні гарматами. Повстання було придушено. Жорстоку розправу вчинили над військовими поселенцями, від шпіцрутенів загинуло 80 осіб.

2. 1829 р. Повстання військових поселенців у Шебелинці Слобідської України (Харківська губернія).

Селяни відмовилися ставати військовими поселенцями. Повстання придушили царські війська. Було вчинено жорстоку розправу, загинуло 109 повстанців. 143 учасники повстання заарештували і віддали до військового суду.

Повстання робітних людей

1.1805 р. Страйк робітних людей у друкарні Києво-Печерської лаври, які вимагали збільшення заробітної платні.

2.1817 р. Виступ робітників-кріпаків Писарівської суконної мануфактури на Харківщині. 3.1823 р. Виступ робітників-кріпаків

Машинськоґсуконної мануфактури графа Уварова на Чернігівщині.

4. Неодноразово відбувалися виступи робітників на Луганському ливарному заводі.

Робітничий рух у цей період ще не набув масового характеру.