Історія України опорні конспекти 9 клас

Економічне становище українського населення

На початку XIX ст. населення українських земель під владою Російської імперії становило 7,5 млн осіб. З них майже 5,5 млн були кріпаками. У поміщиків було майже 70% усієї землі. Її обробляли кріпаки. Часто поміщики використовували так звану “урочну” систему виконання панщини, за якої кожен кріпак одержував від поміщицького управителя завдання на день (“урок”), яке було неможливо виконати. Крім того, селяни повинні були систематично сплачувати натуральний чи грошовий оброк. Поміщики часто позбавляли селян наділів або скорочували їх, зганяли селян з родючих земель, відводили селянам малопридатні або й зовсім непридатні землі. Ставало все більше безземельних селян за збереження їхньої особистої залежності від поміщиків.