Історія України опорні конспекти 9 клас

Розвиток промисловості

Початок промислової революції

На початку XIX ст. основними формами розвитку промислового виробництва були:

• дрібне, переважно селянське, виробництво;

• мануфактура.

1818 р. Підтверджено дозвіл представникам усіх станів засновувати промислові підприємства, що ґрунтуються на вільнонайманій праці.

Причини промислового перевороту

1. Занепад і криза феодально-кріпосницької системи.

2. Зародження та розвиток товарного виробництва, ринкових відносин.

Промисловий переворот — перехід від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної.

Відбувався процес формування нових соціальних верств населення — підприємців та найманих робітників.

30—40-ві роки XIX ст. Початок промислового перевороту 60—70-ті роки XIX ст. Завершення промислового перевороту.

Наслідки промислового перевороту

1. Розпочався бурхливий розвиток ринкових відносин.

2. Утверджувалося фабрично-заводське виробництво.

3. Формувалися нові соціальні верстви населення — підприємці і наймані робітники.

4. Розвивалися і зростали міста.

5. Розвивалася внутрішня та зовнішня торгівлі.

Висновок

За умов кріпосницького ладу промисловий переворот здійснювався дуже повільно.