Історія України опорні конспекти 9 клас

„Українське питання” — проблема панівних націй

Правлячі кола Росії та Австро-Угорщини проводили політику зі знищення національних особливостей народів. Національне гноблення поєднувалося з політичним і соціально-економічним.

Обидві імперії намагалися все життя в різних регіонах України звести до єдиних норм, затверджених імперською владою, щоб українці втратили свою самобутність. Політика російського й австрійського урядів щодо українських земель та самих українців мала колоніальний характер.

Примусова асиміляторська політика обох монархій постійно загрожувала самому існуванню українського народу, розірваному російсько — австрійським кордоном, хоча він був одним із найбільших серед народів Європи. З ліквідацією решток автономного устрою України в міжнародній політиці з’явилося поняття „українське питання”, яке існувало доти, доки Україна залишалася залежною від імперій. „Українське питання” — проблема панівних націй. Тому потрібне було національне відродження українського народу та визволення його від колоніального гноблення.

Українське питання набувало міжнародного характеру, бо в обох імперіях існувало постійне вогнище соціально-політичної напруги, що поширювалось і на сусідні країни.

Чеський письменник Кароль Гавлічек-Боровський писав: „Доки не буде виправлено кривди, зробленої українцям, доти неможливий справді міжнародний спокій”.

Асиміляція — прищеплення мови, культури, звичаїв та релігії панівної нації підкореній.