Історія України опорні конспекти 9 клас

Діяльність декабристів в Україні

Таємні політичні організації в Росії

Оформлення справжньої опозиції царизму пов’язане з діяльністю декабристських організацій в Росії. Були створені такі організації:

1.1816 р. Союз порятунку, або Товариство істинних і вірних синів Вітчизни (в Петербурзі).

2.1818 р. Союз благоденства в Москві. Виник на основі реорганізованого Союзу порятунку.

Членами організації були: брати Муравйови-Апостоли, П. Пестель, М. Орлов та інші.

Це дворянські організації, у складі яких були в основному кадрові військові офіцери.

Вони ставили завдання:

• ліквідувати самодержавство;

• впровадити конституційне представницьке правління;

• скасувати кріпосне право способом військового перевороту.

1818 р. На службу до Києва прибув М. Орлов.

Місто стало центром ділових зустрічей Союзу благоденства.

У 1821—1822 pp. виникли дві організації

1. Північне товариство (1822 р.) з центром у Петербурзі (на чолі — Микита Муравйов, який написав програму товариства — Конституцію).

2. Південне товариство (1821 р.) з центром у Тульчині (на чолі з П. Пестелем, який написав програму “Руська правда”).

Діяльність Південного товариства зосередилася в Україні у місцях постійного розташування військ. У 1822—1825 pp., щороку у січні, під час контрактових ярмарків у Києві відбувалися з’їзди Південного товариства, на яких вирішували найважливіші питання його діяльності.

Декабристська організація в Україні діяла у трьох управах:

• Тульчинська (на чолі С. Пестель),

• Кам’янська (на чолі — В. Давидов і С. Волконський),

• Васильківська (на чолі С. Муравйов-Апостол).

У програмі Південного товариства “Руська правда”, написаній П. Пестелем, містилися такі вимоги:

1. Негайне повалення самодержавства.

2. Усі народи Русі об’єднуються в централізовану республіку з однопалатним парламентом. Верховна законодавча влада належить Народному віче, а виконавча — Державній думі.

3. Знищення кріпосного права.

4. Усі громадяни республіки рівні перед законом, зникають стани.

5. Зберігається приватна власність на землю.

Половина землі вважається громадською, окремі ділянки можна брати для обробітку.

6. Усі громадяни отримують особисту свободу, свободу слова, друку, віросповідання тощо.

7. Скорочення строку служби в армії, ліквідація військових поселень.

Висновки

1. У “Руській правді” український народ не визнавали окремим народом і не передбачалося відокремлення України від Росії й створення суверенної Української держави.

2. Декабристи були обмежені в поглядах на національні проблеми Російської імперії.

3. Їхня діяльність не мала українського національного характеру.

Україна в програмних документах декабристів

У програмному документі Південного товариства “Руська правда” не визнавали українців окремим народом і не передбачалося відокремлення України від Росії й створення самостійної Української держави.

Декабристи по-різному бачили вирішення українського питання:

М. Муравйов передбачав створити на території України дві автономії: Українську (столиця — Харків) і Чорноморську (столиця — Київ).

П. Пестель стояв на позиціях єдиної та неподільної централізованої держави.

Брати Борисови (засновники Товариства об’єднаних слов’ян) мріяли про федерацію слов’янських республік.

Товариство об’єднаних слов’ян  (Новоград-Волинський, 1823 р.)

Засновники: брати Андрій і Петро Борисови, Юліан Люблінський.

До товариства входило більш як 50 офіцерів.

А. Борисов склав програму “Правила”, яка:

• пропагувала ідеї боротьби за визволення;

• виступала за звільнення всіх слов’янських народів від самодержавства;

• за ліквідацію кріпосництва і станів;

• встановлення федерації всіх слов’янських республік — від Білого моря до Адріатичного і від Балтійського до Чорного.

1825 р. Товариство об’єднаних слов’ян увійшло до складу Південного товариства, реорганізувавшись у Слов’янську управу з центром у Новограді-Волинському.

Польське патріотичне товариство  (1821-1825 pp.)

Діяло на території Польщі, України; керівництво товариства у Варшаві. Виступало за повалення царського самодержавства.

У 1823 р. Бестужев-Рюмін установив зв’язки з членами цього товариства, з ним було укладено попередню угоду, за якою товариства зобов’язувалися діяти спільно у боротьбі з самодержавством. Утім ця попередня угода не встигла набрати чинності.

Збройне повстання декабристів

Повстання намічалося на 1826 p., коли до Києва мав приїхати цар Олександр І, щоб оглянути війська, дислоковані в Україні.

У листопаді 1825 р. раптово помер Олександр І.

14 грудня 1825 р. скориставшись зі смерті царя і періоду “міжцарювання”, Північне товариство без будь-якого погодження своїх дій з Південним товариством підняло повстання в Петербурзі. Воно не було як слід підготовлене; солдати полків, виведені на Сенатську площу, навіть не знали мети повстання; населення не підтримало акцію. Повстання було придушено.