Історія України опорні конспекти 9 клас

Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків

Національну інтелігенцію на західноукраїнських землях представляло греко-католицьке духовенство, яке стало носієм української національної ідеї.

1.1808 р. Греко-католицьке духовенство домоглося відновлення Галицької митрополії (вона існувала протягом XIV ст. у Галицько-Волинській державі).

У складі митрополії було три єпископства:

Львівське, Перемишльське, Холмське.

2. Місто Перемишль стало центром першої хвилі національного відродження:

• 1816 р. Єпископ греко-католицької церкви у Перемишлі Михайло Левицький та його помічник у шкільних справах Іван Могильницький організували Товариство галицьких греко-католицьких священиків, яке мало на меті поширення релігійної літератури українською мовою.

• 20 — 30-ті роки XIX ст. У Перемишлі створено новий культурно-освітній гурток, на чолі з єпископом Іваном Снігурським,

довкола якого згуртувалося невелике коло представників національно свідомої інтелігенції:

Іван Могильницький,

Йосип Левицький,

Йосип Лозинський,

Антін Добрянський,

Іван Лаврівський.

Учасники гуртка збирали і пропагували:

— історичні матеріали;

— життя і мову народу;

— усну народну творчість;

— необхідність української мови в системі початкової освіти;

— необхідність розширення мережі початкових шкіл.

3. З’явилися перші граматики української мови:

Івана Могильницького (1822 р.),

Михайла Лучкая із Закарпаття (1830 p.),

Йосипа Лозинського (1833р.),

Йосипа Левицького (1834 p.).

4. Видано перші збірки народної творчості:

— “Пісні польські і руські люду галицького” (1833 р.) Вацлава Залеського;

— “Руське весілля” (1835 р.) Йосипа Лозинського.

5. Священики Іван Кутка та Василь Довгович із Закарпаття опублікували українською мовою головний збірник християнської моралі “Катехізис”.

6. Священик Олександр Духневич із Закарпаття був дуже популярним своїми патріотичними віршами, сам написав і видав українською мовою буквар, підручники граматики, географії, посібник із педагогіки для вчителів.

7. Видавали і пропагували твори авторів з Наддніпрянської України.

Висновки

1. Діяльність членів гуртків пробудила інтерес передових діячів до національної спадщини і мови не лише в Галичині, а й в інших західноукраїнських землях.

2. Де був початок справжнього українського національного відродження під впливом ідей романтизму і слов’янського відродження.