Історія України опорні конспекти 9 клас

Українське культурне відродження на Слобожанщині

1. 1805 р. У Харкові з ініціативи української інтелігенції було відкрито університет.

Він став науково-освітнім центром і провідником української культури. При університеті діяло літературне об’єднання — гурток харківських романтиків.

Харківські романтики:

Амвросій Метлинський,

Левко Боровиковський,

Олександр Корсун,

Михайло Петренко,

Орест Левицький.

Вони виступали за збереження народного побуту, давніх традицій духовної культури, мови.

2. При Харківському університеті було відкрито друкарню і книгарню, що сприяло виданню місцевих газет, журналів, альманахів, спочатку українських за тематикою, а потім і за мовою.

3. 1816—1819 pp. У Харкові почали видавати масовий популярний журнал “Український вісник”. Журнал популяризував знання з історії, етнографії, географії України. Він першим започаткував друкування українською мовою. Зокрема, професор (згодом — ректор) Харківського університету Петро Гулак-Артемовський друкував тут українською мовою свої поетичні й літературознавчі твори.

4. 1818 р. У Петербурзі видано книгу “Грамматика малороссийского наречия...” Олексія Павловського, уродженця Сумщини, — першої наукової граматики української мови.

Ця книга заклала основи наукового опису української мови, вплинула на відродження національної культури.

5. 20—30-ті роки XIX ст. При Харківському університеті діяв гурток, який відіграв значну роль у розвитку нової української літератури. Душею цього гуртка був філолог Ізмаїл Срезневський.

6. 1831 p. І. Срезневський видав “Український альманах” — збірку народних пісень та оригінальних поезій, написаних харківськими поетами.

7. 1833 — 1838 pp. І. Срезневський підготував до друку фольклорну збірку “Запорожская старина” (6 випусків),. Вона сприяла пробудженню української національної свідомості.

8. 1834 p. І. Срезневський написав статтю “Вигляд на памятники украинской народной словесности”.

Це був перший друкований публічний виступ на захист української мови, за її необмежене використання в літературі й науці.

9. Великий успіх мали видані у Харкові у 1834 р. “Малоросійські оповідання” Г. Квітки-Основ’яненка українською мовою.

Висновки

• Українське національне відродження на своєму початковому етапі мало в основному історичне, фольклорне й літературне спрямування на розв’язання своїх культурницьких завдань.

• Започатковане на Слобожанщині українське культурне відродження швидко поширилось і на інші українські землі під владою Російської імперії.