Історія України опорні конспекти 9 клас

Новгород-Сіверський гурток

В Україні з’явилися патріотичні гуртки, які прагнули відновлення автономії, але без відокремлення України від Росії.

Найчисленнішим був гурток у Новгороді-Сіверському, до якого входили представники козацьких старшинських родів.

Він існував у 80—90-х роках XVIII ст.

Члени гуртка:

• виступали за відновлення автономії Гетьманщини;

• прагнули відродження українських козацьких формувань;

• поширювали антиурядові публіцистичні твори;

• вивчали праці з історії та етнографії України та поширювали їх (“Записки о Малороссии” Я. Марковича, “Історію русів” тощо);

• проводили велику роботу з відродження української культури;

• розробили проекти створення в Новгороді-Сіверському університету та Української академії наук.