Історія України опорні конспекти 9 клас

“Історія русів”

Велику роль у національному відродженні в Україні відіграв історико-публіцистичний твір невідомого автора “Історія русів”, уперше надрукований у 1846 р.

В “Історії русів” викладено історичний розвиток України від найдавніших часів до 1769 р. Русами у творі називають українців. Для написання твору автор використав козацькі літописи, власні спостереження, історичні документи. Основним змістом твору є героїчна боротьба українського народу, який відстоював свою рідну землю, вів боротьбу з різними поневолювачами — татаро-монголами, поляками, литовцями, росіянами.

 У центрі розповіді видатні борці за волю України — Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа, П. Полуботок, яких автор високо оцінює. У творі засуджено кріпацтво, ліквідацію автономного самоврядування на Лівобережжі та Слобожанщині. Основна ідея твору — утвердження права кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток.